Krav på nya träd om det ska byggas

Hässelby gård Nyplant­eringar av träd och upprustning av befintliga grönområden. Det är några av punkterna när Hässelby-Vällingby listar förslag på så kallad grönkompensation i samband med ett detaljplaneförslag om 214 lägenheter söder om Lövstavägen mellan Hässelby gård och Johannelund.

Bland förvaltningens föreslag på åtgärder märks också en upprustning av parkvägen i Karl Bondes skog, restaurering av gamla trädgårdsmiljöer i området och en upprusting av lekplatsen Labyrinten.