Krav på polisnärvaro i Mörby centrum

DANDERYD Det är viktigt att polisen får en lämplig lokal i nya Mörby centrum. Det tycker Boris von Uexküll (M), ledamot i polisnämnden.

Vid nämndens sammanträde förra tisdagen gjorde han ett yrkande som polisnämnden sa ja till.

Uexküll yrkade på att ”polisnämnden beslutar uppmana polismyndigheten att i samråd med Danderyds kommun och Mörby centrums fastighetsägare Diligentia söka en lösning som möjliggör fortsatt polisiär närvaro i lämplig lokal i Mörby centrum”.

– Polismyndigheten representeras av polismästaren och nu hoppas vi att hon tar kontakt med Danderyds kommun. Frågan ligger på hennes bord, säger han.