Krav på regler för avknoppning

Skarpnäck Det borde utformas ett tydligare regelverk för personalövertaganden inom staden, föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid förra veckans sammanträde i stadsdelsnämnden.

S och M konstaterar att inga fel har begåtts av tjänstemännen utifrån stadens direktiv vid de uppmärksammade avknoppningarna i Skarpnäck, men de anser att direktiven strider mot såväl kommunallagen som EG-regler och lutar sig mot en utredning från Statskontoret.

– Det här är ett rättslöst område och det som hände i vår stadsdel var att man gick emot det som Statskontoret pekade på, säger Claes Elmgren (S), ledamot i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.