Krav på rödljus i ny stadsdel

Hjorthagen En medborgare föreslår att man installerar ett rödljus vid Gasverksvägen för att göra området säkrare. Enligt förslaget saknas helt rödljus på sträckan där buss 55 kör förbi det nya bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden. Trafiksäkerheten för de som redan flyttat in ska inte vara tillräcklig.

Bland annat ska barn som åker själva till skolan ha svårt att ta sig över vägen eftersom det är mörkt och eftersom bilarna kör fort.

”Det går inte att vänta tre år på att Norra länken kommer innan det finns någon trafiksäkerhet att tala om”, skriver medborgaren till Östermalms stadsdelsförvaltning.

Medborgare har tidigare lyft frågan om att ett övergångsställe på Gasverksvägen är för dåligt upplyst. Staden skulle då vidta åtgärder för att lysa upp detta bättre. Huruvida det även blir ett rödljus återstår att se.