Krav på skärpta rutiner

JÄRFÄLLA Socialstyrelsen har efter en kontroll i februari i år, ställt en rad krav på socialnämnden när det gäller arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Socialnämnden måste säkerställa att nämndens insatser följs upp, bland annat att beslut om eventuell utredning sker utan dröjsmål eller som regel inom 14 dagar, och att utredningar för att skydda eller ge barn stöd avslutas senast inom fyra månader.

Socialnämnden måste presentera åtgärderna senast den 24 juni.