Krav på tydligare cykelförbud

TUREBERG Sätt upp en ”cykling förbjuden”-skylt före södra järnvägstunneln i Sollentuna centrum, på samma sida som Malmvägen.

Den uppmaningen får Sollentuna kommun av en medborgare som befarar en olycka om cyklisterna fortsätter att använda tunneln.

I dag är cykling förbjuden i tunneln, men enligt Sollentunabon finns det bara en skylt som förbjuder cykling på ena sidan av tunneln.

– Jag har skällt ut några cyklister. De håller ganska hög fart och folk väller ut i tunneln från pendeltågen, säger Sollentunabon.