Krav på uppryckning inom äldrevården

Nu ska det bli uppryckning på Norlandia cares äldreboenden i Vaxholm.

Efter många klagomål har Vaxholms kommunledning begärt och fått löften om förbättringar.

– Vi har haft uppföljningar med Norlandia hela tiden om att vi fått synpunkter och i sommar har det accelererat med klagomål. Men nu har koncernledningen för Norlandia lovat att göra allt de bara kan för rätta till problemen, säger Ann-Sofie Holmertz, socialchef i Vaxholm.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om flera anhöriga som slagit larm om undermålig vård på Norlandia cares äldreboenden Cyrillus, Framnäshagen och Borgmästaregården i Vaxholm.

Kritiken har bland annat handlat om personalbrist, vilket i sin tur lett till att äldre blivit liggande i sina sängar mer än halva dygnet, att blöjor inte bytts, bristande hygien och att äldre inte fått tillräckligt att dricka.

– Jag ser allvarligt på det och har lyssnat uppmärksamt, säger Ann-Sofie Holmertz.

Med anledning av kritiken har socialnämndens ordförande Annicka Hörnsten Blommé (M) och kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) också varit i kontakt med koncernledningen för Norlandia care som sagt att de tar kritiken på stort allvar.

Redan 2011 konstaterade revisions- och konsultbolaget PWC att kommunen behöver bli en tydligare kravställare och utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Ändå har flera anhöriga Mitt i varit i kontakt med upplevt att omsorgen och vården på Norlandias boenden försämrats.

Upplever du att Norlandias vård har varit god under sommaren?

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det har inte varit tillfredsställande och det finns förklaringar. Därför är vi i den situation vi är. Och därför är det viktigt att Norlandia tar sitt ansvar.

Enligt Ann-Sofie Holmertz saknas bland annat möjlighet att ta ut viten i avtalet. Säga upp avtalet är också svårt.

– Som avtalet är konstruerat så är det vissa svårigheter att säga upp dom – det ska vara klar misskötsamhet.

Så hur kan de förlora på att missköta sig?

– De förlorar naturligtvis Vaxholm som uppdragsgivare och deras rykte och renommé försämras. Men Norlandias koncernledning säger att de inte vill annat än att boendena i Vaxholm ska fungera lika bra som deras övriga boenden i landet, säger Ann-Sofie Holmertz.

Kerstin Stålskog, VD på Norlandia Sverige. Hon säger att det tar situationen i Vaxholm på stort allvar.

–Vi har höga ambitioner om att leverera hög kvalité i vår äldreomsorg.

Vad har ni gjort?

– Vi har påbörjat ett stort utvecklings- och förändringsarbete och en ny ledning är på plats nu. Det är en massa olika insatser – nya rutiner, nya arbetsmetoder och uppföjningsarbete.

När kommer förbättringarna att märkas?

– Det är klart att det tar sin tid. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en väl fungerande äldreomsorg.