Krav på utredning efter olyckstillbud

Bro Ett transportföretag i Bro har anmält att en olyckshändelse inträffat på arbetsplatsen.

Olyckan inträffade i februari då ett batteri exploderade under laddning.

Arbetsmiljöverket vill nu att företaget utreder vad som orsakade olyckan, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den eller planeras att vidtas för att undvika liknande olyckor i framtiden.