Kräver 800 000 för förstörda träd

Ett par i Nacka har stämt kommunen på 813 870 kronor för förstörda träd på sin tomt.

Men kommunen vill inte betala.

För sex år sedan påbörjade Nacka kommun arbeten med kommunala vatten- och avloppsanläggningar och nya vägar i området där parets bostad ligger.

Eftersom nivåskillnaderna var stora genomfördes, enligt parets stämningsansökan till Nacka tingsrätt, sprängnings- och grävarbeten runt fastigheten. Vid arbetena skadades flera träds rotsystem, vilket fick ett av dem att falla omkull. Även ett staket skadades.

Paret bad en arborist, en expert som arbetar med trädvård, att inspektera träden. Denne konstaterade att flera träd hade skador på rötter och stammar, vilket skulle förkorta trädens livslängd.

Nu vill paret ha ersättning för plantering av nya träd samt återställande av staketet, en summa som uppgår till över en 1,5 miljoner kronor, men paret menar att de nöjer sig med 800 000.

Nacka kommun bestrider alla former av ersättning. Dock har man i ett brev från december 2010 erbjudit paret 80 000 kronor i ersättning för vissa av skadorna som uppkom under arbetet på fastigheten, i ett försök till förlikning.

Kommunens jurist Ann-Christine Johnsson skriver bland annat i sitt svaromål till Nacka tingsrätt att träd kan ha blåst omkull för att kommunen avverkat träd i närheten och då gjort det lättare för vinden att ta tag i det fallna trädet. Ett annat träd säger hon mår bra i dag, även om det inte är i bästa skick, men menar att det inte heller var det innan kommunen påbörjade sina arbeten. Andra träd ser ut som de gör på grund av att de har ett mörkt läge, vilket då inte är kommunens fel.

Både Nacka kommun och paret har avböjt att kommentera målet under pågående process.

Fakta

Träds rötter viktiga på två sätt

Trädens rötter har två viktiga funktioner. Grova rötter förankrar trädet i marken och finare absorberar vatten och näringsämnen ur jorden.

Rotsystemets utformning varierar hos olika trädslag. Till exempel tallar har djupa pålrötter medan granar har ett mer utbrett rotsystem.

Rotsystemet påverkas även av marken. Hårt packad jord leder till grundare rotsystem.