Kräver byggande av hyresrätter

TÄBY Minskat bostadsbyggande och brist på hyresrätter i både Täby och Vallentuna gör att Hyresgästföreningen kräver att de lokala politikerna gör något år situationen. Man pekar särskilt på hur detta drabbar de unga i kommunerna.

”Utan rika föräldrar kan en ungdom inte få tag i en egen bostad…” skriver föreningen i ett uttalande.

Förslaget är att nordostkommunerna går samman i ett gemensamt kommunalt byggbolag för att framförallt skapa små hyresrätter.