Kräver charmoffensiv för förskolelärare

Joel Laurén vill charma förskollärare.
Joel Laurén vill charma förskollärare.
Moderaterna på Kungsholmen vill se en charmoffensiv för att locka fler förskollärare till stadsdelen.
Partiet föreslår bland annat förstelärartjänster inom förskolan och attraktivare arbetsmiljö.

Mitt i har tidigare rapporterat om att det är svårt för många förskolor på Kungsholmen och i övriga staden att hitta personal med högre utbildning. Nu vill Moderaterna att stadsdelen gör en ”charmoffensiv” för att locka fler förskollärare till stadsdelen.

– Kungsholmen måste kunna konkurrera bättre mot resten av länet om personalen genom att förbättra karriärstegar, göra arbetsmiljön mer attraktiv och prioritera resurser till pedagogik, säger Joel Laurén som är gruppledare för Moderaterna på Kungsholmen.

Joel Laurén pekar bland annat på att andelen förskollärare av den totala personalen är lägre (37,4 procent) på Kungsholmen än i övriga innerstan.

Charmoffensiven ska bland annat bestå av satsningar på förstelärartjänster inom förskolorna och erbjudanden till personalen att genomföra pedagogisk grund- och vidareutbildning parallellt med arbetet. Partiet vill också göra en genomlysning av arbetsmiljön.

– Det höjer statusen för förskolläraryrket, underlättar rekrytering och skulle locka fler förskollärare till Kungsholmen, säger Joel Laurén.