Kräver ersättning för översvämning

Sandhamn Ett par med hus i Sandhamn har drabbats av översvämningar flera gånger. På midsommarafton strömmade vatten in i källaren genom en golvbrunn där. Samma sak hände i september. Paret här själva inte dagvatten kopplat till sitt avlopp, så vattnet måste ha kommit in bakvägen, skriver de i en mejlkonversation med kommunen. Nu kräver paret att kommunen åtgärdar felet så att källaren inte översvämmas igen. De kräver också ersättning för saneringskostnader och förstörda prylar.