ANNONS

M kräver granskning av Väderkvarnen

Skarp kritik mot Väderkvarnens äldreboende.
Skarp kritik mot Väderkvarnens äldreboende.
Flera allvarliga brister på äldreboendet Väderkvarnen har fått Moderaterna i Norrmalms stadsdelsnämnd att reagera.
Nu kräver partiet en granskning av boendet – och samtliga kommunala äldreboenden i stan.
ANNONS

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende på Brunnsgatan är i blåsväder. Efter en olycka som inträffade i november förra året har kritik framförts mot boendets organisation.

Larmade 30 gånger

En dement kvinna ramlade och skadade höften, men personalen ska ha väntat till dagen efter med att tillkalla sjuksköterska. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) hade kvinnan larmat 30 gånger.

Det är uppseendeväckande.

Petra Gardos Ek (M)

Det är inte första gången som boendet får kritik.

I fjol genomfördes en inspektion på boendet, där inspektörerna upptäckte flera brister. Till exempel framgick att vissa boende bara duschat vid ett till två tillfällen vissa månader, och att vissa boende inte fått någon städning.

Vill ha granskning

Nu kräver Moderaterna i Norrmalm och i äldrenämnden i Stadshuset att staden genomför en särskild granskning av Väderkvarnen.

– Det är uppseendeväckande att majoriteten inte ser till att verksamheterna som drivs i egen regi håller rätt kvalitet. Staden ska driva boenden i egen regi om de håller måttet. Men det gör det inte och det har det inte gjort på länge, säger Petra Gardos Ek (M), vice ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

ANNONS

Hon riktar kritik mot hur förvaltningen skötte hanteringen av fallolyckan i november.

– Det är inte att någon har ramlat som är problemet. Problemet är att man påkallar sköterska dagen efter, fast att man fått information om olyckan. Boende och boendes anhöriga ska inte behöva vara oroliga för att de äldre får rätt vård.

Moderaterna i Norrmalm kommer att lägga fram en skrivelse på nästa stadsdelsnämnd och Moderaterna i Äldrenämnden i Stockholms stad kommer att lägga fram ett förslag om en granskning av stadens samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden.

– Vi verkar för lika höga kvalitetsåtgärder oavsett driftform i äldreomsorgen, det gör inte Socialdemokraterna. Äldre måste kunna lite på de verksamheter som staden själva driver, säger Dennis Wedin (M) gruppledare äldrenämnden.

Välkomnar granskning

Marianne Berg Ekbom (V), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd, ställer sig positiv till en granskning.

– Vi skulle välkomna det. Om någon utifrån kan komma med förslag som gör att vi kan utveckla verksamheten är det jättebra, säger hon.

Hon menar att staden arbetar aktivt för att få till en bättre organisation på Väderkvarnen, men vill inte gå in på vad som orsakat den senaste tidens brister.

– Det har rekryterats en ny chef på Väderkvarnen vilket vi tror kan leda till en nystart. Vi kommer att besöka boendet och göra oss klara över att de förändringar som måste ske faktiskt sker. Vi jobbar också med att införa en vikariepool så att vi får en kontinuitet i personalen. En bra personalpolitik är en förutsättning för att boendet ska fungera bra, säger hon.

Fakta

Så tycker de äldre om boendet

En brukarundersökning på Väderkvarnen som presenterades i höstas visar att bara 40 procent av de boende trivs i de gemensamma lokalerna och bara 33 procent anser att det är lätt att träffa en läkare vid behov. 39 procent anser att möjligheterna att komma utomhus är bra, jämfört med 55 procent i Stockholms stad.

Källa: Stockholms stad
ANNONS