Min lokala hjälte

Kräver miljoner för översvämmat avlopp

Vid de två första tillfällen lyckades fastighetsägaren själv att avlägsna avloppsvattnet och sanera källargolven. men vid det sista tillfället, i augusti, var mängden avloppsvatten och avföring så stor att byggnadens golv och väggar fick omfattande skador.
Vid de två första tillfällen lyckades fastighetsägaren själv att avlägsna avloppsvattnet och sanera källargolven. men vid det sista tillfället, i augusti, var mängden avloppsvatten och avföring så stor att byggnadens golv och väggar fick omfattande skador.
Avloppsvatten trängde in i fastigheten vid tre tillfällen.

Nu stämmer försäkringsbolaget Nacka kommun för att ha orsakat översvämningarna, och kräver närmare sex miljoner kronor i ersättning.

Översvämningarna drabbade Fredells trävaruhus i Sickla i slutet av juli och början av augusti 2014.

Enligt stämningsansökan trängde avloppsvatten in i fastigheten vid tre tillfällen, i samband med kraftiga regn och ett stopp i den allmänna spillvattenledningen.

Regn- och avloppsvatten trängde upp genom golvbrunnarna i fastighetens duschutrymmen i källaren.

De två första tillfällen lyckades fastighetsägaren sj älv att sanera avloppsvattnet, men tredje gången var mängden avloppsvatten och avföring så stor att byggnadens golv och väggar fick omfattande skador.

Enligt fastighetsägarens försäkringsbolag Länsförsäkringar skadades en yta på totalt cirka 770 kvadratmeter.

Orsaken till översvämningen berodde enligt försäkringsbolaget på att regnvatten och ett stopp i kommunens ledning, bestående av fett och annat material.

Försäkringsbolaget stämmer nu Nacka kommun och begär 5,8 miljoner kronor i ersättning.

Enligt försäkringsbolagets stämningsansökan har Nacka kommun tidigare i år avvisat bolagets ersättningsanspråk.

Nacka kommun har fram till denna vecka på sig att svara på stämningsansökan men har begärt förlängd tid på sig till den 14 september.

Dag Björklund, natur- och trafikdirektör vid Nacka kommun, vill på grund av att det nu är en rättslig process inte gå in på detaljer om kommunens syn på vad som har hänt:

– Vi har diskuterat under lång tid, vi har inte kommit fram till en förlikning. Då blir processen så här, säger Dag Björklund.

– Vi har olika uppfattning om var felet har inträffat. Vi kommer att redovisa vår uppfattning i vår inlaga.

Suzanne Burdén, informationschef på Länsförsäkringar, säger att deras uppfattning är att orsaken till skadan är att ett ledningssystem inte uppfyllt kraven och att Nacka kommun har ett ansvar för ledningar.

”Vi har fört en långvarig diskussion om detta med Nacka kommun utan att hittills kunnat komma till en lösning. För att undvika risken att våra ersättningsanspråk skulle påstås vara preskriberade har vi inte sett någon annan lösning än att ansöka om stämning”, skriver Suzanne Burdén i ett mejl till Mitt i.