Upprop: Kräver pendelbåt till Stora Essingen

Mikael Engström, Ingela Westling, Åsa Frostfeldt lämnar över namnen till Gustav Hemming.
Mikael Engström, Ingela Westling, Åsa Frostfeldt lämnar över namnen till Gustav Hemming.
Ett upprop har startats för att få båttrafik till Stora Essingen.
Nu har namnlistorna lämnats över till den ansvarige politikern, Gustav Hemming (C).
Och han stänger inte dörren för pendelbåtar till ön.

Det har startats ett upprop på Stora Essingen, där man kräver sjöburen kollektivtrafik. Vid matbutiken har namnlistor satts upp, vilka i lördags lämnade till Gustav Hemming (C), skärgårds- och regionplanelandstingsråd.

Åsa Frostfeldt är initiativtagare till uppropet – där 205 boende på Stora Essingen har skrivit under namnlistan.

Positiv respons

Och Gustav Hemming är inte helt motsträvig till ny pendelbåtstrafik på ön. Han säger att han tagit initiativ till en pendelbåtsutredning som ska vara klar under första kvartalet 2018.

– Det är bra att Essingeborna och andra intressegrupper presenterar sina bästa argument för att vi ska kunna landa i ett väl underbyggt förslag, säger han i ett pressmeddelande.

På Lilla och Stora Essingen ska det byggas över 1 000 nya bostäder, därför behövs det fler möjligheter att ta sig till och från öarna menar initiativtagarna bakom uppropet. Dessutom finns det redan tre båtbryggor vilket underlättar för att införa båtpendling.

Uppropet finns även på Facebook, och heter ”Upprop för SL pendelbåtar till Stora Essingen”.