Kräver skolor utan trådlösa nätverk

En kvinna i Upplands-Bro kräver skolor utan trådlösa nätverk, i ett medborgar­förslag.

Men strålsäkerhetsmyndigheten menar att riskerna med strålning i skolmiljön är obefintliga.

En strålningsfri skola. Det kravet ställer en kvinna boende i Upplands-Bro i ett medborgarförslag.

Hon menar att barn och ungdomar riskerar att få hälso­problem av mobiler, trådlösa tele­foner och datanätverk i skolorna.

Bland annat nämner hon huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Lösningen skulle vara trådbunden uppkoppling.

Torsten Augustsson, utre- dare vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), håller inte med förslagslämnaren.

– Det finns inga vetenska­p­ligt grundade misstankar om att exponeringen från trådlösa datornätverk skulle medföra hälsorisk­er. Mätningar visar att den som arbetar framför en trådlöst uppkopplad dator exponeras för en mycket låg nivå, mindre än en hundradel av vad en mobiltelefon kan ge då den hålls mot örat, säger han.

– För den som inte sitter framför en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringen ännu lägre, jämförbar med de exponeringsnivåer som basstation­er ger utomhus, långt under gällande referensvärden.

Lennart Hardell, överläkare vid onkologiska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro, håller inte med. Han menar att forskare kan visa på ett samband mellan exponeringen av radiofrekvent elektromagnetisk strålning och koncentrationssvårigheter.

– Det finns studier som visar att om barn exponeras under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta skada eftersom den ännu utvecklas. Det kan bland annat medföra en ökad risk för adhd, som under de senaste åren ökat bland barn i Sverige.

– Jag tror att det finns en rädsla för att halka efter i den tekniska utvecklingen.

Torsten Augustsson på­pekar i sin tur att det är viktigt att inom vetenskapen göra bedömningar utifrån den samlade forskningen i stället för att förlita sig på enstaka forskningsstudier.

I takt med att undervisningen anammat den digitala utvecklingen, har förekomsten av trådlösa nätverk blivit näst intill standard.Det är något som Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun, uppmuntrar.

– Jag tycker att användningen av den nya, moderna tekniken är otroligt bra. Den kan vi inte avstå bara för att det eventuellt finns en häl sorisk, säger han.

– För att vi ska byta till trådbunden uppkoppling måste det vara klargjort att det är stora hälsorisker med trådlösa nätverk.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för att bedöma risker med olika typer av strålning.