ANNONS

Kräver svettvård i Stockholm efter granskning

Marja Sandin Wester, ordförande för hyperhidrosföreningen.
Marja Sandin Wester, ordförande för hyperhidrosföreningen.
Behandla alla patienter med extrem svettning här hemma i Stockholm. Det kräver Patientföreningen för hyperhidros efter Mitt i:s granskning.
ANNONS
Fakta

Mitt i granskar #svettnotan

Den här artikeln ingår i en artikelserie. Läs mer här:

Uppföljande artiklar på granskningen:

Alla personer med extrem svettning måste kunna få vård i Stockholm – oavsett vilken kroppsdel som patienten har problem med. Det tycker Patientföreningen för hyperhidros.

Nu ska de ha ett möte med landstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Det bästa för alla parter är att den här vården blir tillgänglig under högkostnadsskyddet, säger Marja Sandin Wester, ordförande i föreningen.

Mitt i Stockholm har tidigare skrivit om att hundratals, möjligen tusentals, stockholmare de senaste åren rest till Köpenhamn för att få svettbehandling med botilinumtoxin, ett nervgift som är närbesläktat med botox.

– Jag tycker inte det är rätt att en klinik i Köpenhamn ska få alla våra skattepengar när vi kan göra den här behandlingen billigare i Sverige, säger Marja Sandin Wester.


Uppslag från Mitt i:s pappersupplaga

Mitt i den 3 januari 2017.


Läs också: Patienterna berättar: Vården förändrade våra liv


Genom rätten till EU-vård kan patienterna få ersättning via Försäkringskassan för behandlingen, som annars kostar dem tiotusentals kronor.

Stockholms läns landsting har sedan maj 2016 dömts att betala minst 22,8 miljoner kronor till Svedklinikken i Köpenhamn för utförda behandlingar.

Marja Sandin Wester förklarar hur allvarlig sjukdomen är för dem som drabbas. Om ungdomar som skolkar och äldre som valt att leva hela sina liv ensamma – på grund av sin extrema svettning.

– Jag kan räkna upp tusen sådana här psykiska situationer som de här människorna utsätts för. Det här är en allvarlig diagnos. Människor tar alltså livet av sig, säger Marja Sundin Wester.


händer, hålla handen, svett, handen

Patienter berättar om hur behandlingen nu gör att de kan hålla någon i handen. Läs mer här!


Kritik mot uppdelning i vården

Ett 30-tal personer har hört av sig till Mitt i Stockholm efter granskningen och de delar inte den bild som landstinget förmedlar om svettvården i Stockholm.

Patienterna menar att kön till Karolinska är lång och de ifrågasätter varför landstinget i Stockholm enbart ger vård på händer och i vissa fall armhålor och inte andra kroppsdelar.

– Vi har varit i kontakt med Karolinska och vad vi förstår så är det för de patienter som har indikationer enligt de medicinska riktlinjer vi har i Stockholm ingen kö, svarar Johan Bratt, chefsläkare på landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning.


Fler frågor: Johan Bratt svarar på fler frågor om svettvården i Stockholm


Så det stämmer inte det patienterna säger?

– Jag kan inte bedöma de här enskilda patienternas utsagor, säger Johan Bratt.

Varför behandlar landstinget bara vissa kroppsdelar?

– Vi gör en uppdelning där botox-behandlingen ges när det är medicinskt motiverat och är baserat på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Vi utgår från nationella riktlinjer som togs fram våren 2015.

Det är många patienter som känner hopplöshet, vad vill du säga till dem?

– Jag har full förståelse för att det här kan vara ett extremt besvär och vill rekommendera att ta kontakt med sin husläkare. Det finns en rad olika behandlingar att pröva innan man prövar nervbehandlingen.

Vad skulle krävas för att ge vård på fler kroppsdelar?

– Det skulle behövas en översyn och skulle det visa sig att evidensläget förändrats så får vi se över det här i Stockholm, säger Johan Bratt.

Han tillägger:

– Jag tycker det är viktigt att betona att botox är ett nervgift och sista åtgärden i en behandlingskedja. Det finns en rad andra åtgärder som ska prövas innan exempelvis tablettbehandling.


Johan Bratt

Johan Bratt, chefsläkare Stockholms läns landsting.


Fanns vård i Stockholm

Fram till årsskiftet 2011/2012 utförde samma personer som driver Svedklinikken i Köpenhamn svettvård i Stockholm. Men när år 2011 var slut var det också slut med subventionerade svettbehandlingar. Landstinget i Stockholm drog in ersättningen.

Hidrosföreningens dåvarande ordförande Rolf Borggren skrev 2012 på DN Debatt att det handlade om att landstinget ville spara pengar och att det var svettpatienterna som fick betala priset.

Henrik Almkvist, chefsläkare på landstinget, sa vid ungefär samma tid att svettvården blivit mycket dyrare än den var tänkt.

Vi hade ett avtal med Svettmottagningen på Sophiahemmet men det blev ekonomiskt ohållbart.

– Vi hade ett avtal med Svettmottagningen på Sophiahemmet men det blev ekonomiskt ohållbart. Det kostade mer än 30 miljoner mer än vi hade tänkt oss, sa Henrik Almkvist till SvD 2012.

I dag berättar Johan Bratt, chefsläkare på landstinget, att det före 2011 inte fanns några medicinska riktlinjer för sjukdomen och att framtagandet av sådana hörde samman med den indragna ersättningen.

– Före 2011 fanns inga riktiga medicinska riktlinjer utan de togs fram därefter. Då visade det sig att det var en hel del patienter som fått behandling med botox där det inte fanns evidens, säger Johan Bratt till Mitt i Stockholm.

Visste ni inte vad ni gjorde?

– Det saknades objektiva vetenskapliga bevis för när man skulle vidta denna drastiska åtgärd, säger Johan Bratt.


Exteriör Svedklinikken Köpenhamn

Svedklinikken i Köpenhamn ligger vid flygplatsen Kastrup. Foto: Google maps


Kliniken nyttjade EU-vården

Carl Swartling är läkare och styrelseledamot i de bolag som driver Svettmottagningen i Stockholm (tidigare på Sophiahemmet och nu på Kungsholmen) samt Svedklinikken i Köpenhamn.

Han berättar för Mitt i Stockholm att de vid denna tidpunkt valde att öppna en klinik i Danmark.

– I det läget så blev ju juridiken och EU-rätten ett sätt för oss att kunna hjälpa de här människorna vidare i sitt liv, säger Swartling.

Samtidigt fick ett av deras andra bolag, Kungsholmens hudklinik, tillstånd att utföra svettvård i Stockholm på händer och i armhålor under 2014 och 2015. Det var inom ramen för vårdvalet och skulle inte ha kostat patienten mer än patientavgiften.

På den tiden gav det mer att titta på två leverfläckar.

Men vården erbjöds aldrig till patienterna som i stället fick resa till Danmark.

– På den tiden gav det mer att titta på två leverfläckar än att göra en sådan här omfattande behandling. Det var en ersättningsfråga, säger Carl Swartling.

Att landstinget skulle betala för dåligt har tidigare tillbakavisats av hälso- och landstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Nej, vi anser att nivån är rimlig. Den här aktören har valt ett betydligt mer lukrativt upplägg än vad landstingets vårdavtal kan erbjuda, har Anna Starbrink (L) tidigare sagt.

Vi anser att nivån är rimlig.

Carl Swartling och Svedklinikken har sedan drivit tusentals ersättningsärenden mot Försäkringskassan för den svettvård de utfört i Köpenhamn. I april 2016 vann de mot myndigheten i Högsta förvaltningsdomstolen.

Den nu vägledande domen innebär att landstinget i Stockholm (och alla andra landsting i Sverige) måste betala ersättning för vården enligt klinikens prislista.


Anna Starbrink

Anna Starbrink (L).


Svarar inte på fler frågor

Att patienterna inte heller behöver ha en remiss från hemlandstinget har nu gjort att landstinget i princip tappat kontrollen över svettvården. Och behovet av vården tycks vara enormt.

– Vi kan inte stoppa folk att få den här vården, min slutsats är att vi måste organisera den här vården på hemmaplan. Mycket tyder på att det skulle bli billigare om vi gjorde det här själva istället för att låta Svedklinikken ta ut vilka priser de vill, säger Dag Larsson (S), oppositionsråd i landstinget.

Utspelet från Socialdemokraterna välkomnas av Marja Sandin Wester och patientföreningen.

Min slutsats är att vi måste organisera den här vården på hemmaplan.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) har efter Mitt i Stockholms första artiklar om svettvården nu valt att inte svara på fler av Mitt i:s frågor. Hon hänvisar till förvaltningen med motiveringen att frågan är medicinsk och inte politisk.


Läs också: Notan för EU-vård: Från noll till 80 miljoner på tre år