M kräver att Thunblad avgår som ägarombud

Moderaterna kräver att Thunblad lämnar sin post som ägarombud för Järfällahus AB.
Moderaterna kräver att Thunblad lämnar sin post som ägarombud för Järfällahus AB.
Moderaterna kräver att Claes Thunblad (S) lämnar sin post som ägarombud för Järfällahus AB. - Jag avgår inte, svarar Thunblad.

Cecilia Löfgreen (M) och Moderaterna kräver Claes Thunblads (S) avgång som ägarombud för Järfällahus AB. 

– Jag tycker Claes Thunblad har förverkat sitt förtroende som ägarombud för Järfälla kommun och borde avgå. Han är ytterst ansvarig för att bolaget har betalat ut nästan 400 000 kronor för mycket i arvode, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

Dubbla arvoden

Kravet grundar sig i den granskning om dubbla arvoden som Mitt i tidigare skrivit om.

Det handlar om Mikael Jämtsved (MP) som fått arvode dels som kommunalråd och dels som styrelseordförande i Järfällahus AB. Koalitionen och oppositionen har sedan saken uppdagades varit oense om huruvida reglerna för arvoden även omfattar kommunala bolag.

En extern granskning tillsattes och konsultfirman KPMG kom fram till att inga felaktigheter hade begåtts.


Sedan juli 2017 har dock ett tillägg i regelverket gjort så att inga dubbla arvoden är tillåtna.

 Jag förstår att Koalitionen vill framhålla sin tolkning nu när de blivit påkomna med handen i syltburken

Cecilia Löfgreen (M)

Men Moderaterna vill inte släppa frågan, trots den externa utredningens resultat, utan menar att regelverket var tydligt nog redan innan. Detta gör att de nu kräver Thunblads avgång från posten som ägarombud.

– Jag förstår att Koalitionen vill framhålla sin tolkning nu när de blivit påkomna med handen i syltburken, säger Cecilia Löfgreen. Man har ju valt att tolka regelverket på ett sätt som gör att man kunnat plocka ut dubbla arvoden.

Kommer inte avgå

Moderaterna anser att Claes Thunblad  långt tidigare borde ha sett till att regelverket förtydligades, så att det aldrig skulle ha kunnat komma att handla om en tolkningsfråga. Men Thunblad menar att han gjort vad som krävs.

– Det har konstaterats i en extern granskning att inga fel har begåtts. I min roll som ägarombud måste jag följa de regelverk som finns, jag kan ju inte ha egna uppfattningar där. Jag kommer inte avgå, konstaterar han.