Väsby Sim kräver utdrag av alla sina ledare

22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
En tredjedel av de 66 idrottsklubbar som Lokaltidningen Mitt i har kartlagt i Stockholms län begär in utdrag ur belastningsregistret av samtliga sina barn- och ungdomsledare.
I Upplands Väsby begär en av tre kontaktade klubbar in utdrag av sina tränare och ledare. I ytterligare en kan det vara på gång.

– Ja, vi använder oss inte av registerutdrag i dag, men det är något vi ska ta upp på nästa styrelsemöte, säger Linda Belhouchat, ordförande i Väsby Hockey med cirka 300 medlemmar.

En av tre kollar om ledare dömts för sexbrott

Bollstanäs SK, med totalt nästan 2 000 medlemmar, har haft frågan uppe för diskussion för några år sedan, men tog inte något beslut om att börja begära in registerutdrag.

– Nej, vi jobbar på ett annat sätt, med utbildning och information till våra ledare om vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Skulle vi börja begära in utdrag så skulle det ta mycket resurser för oss och vi är ganska få, säger Karolina Jelassi Sundqvist, ordförande i BSK:s huvudstyrelse.

”Har satt vår förening på kartan”

Väsby Simsällskap, med cirka 1 900 medlemmar, kräver in utdrag ur belastningsregistret från sina ledare sedan i våras.

– Det var då vi började jobba med Idrottsbrevet, som Patrik Sjöberg har startat. För att vara med där måste man uppfylla vissa kriterier i sitt förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. Bland annat ska man begära in utdrag ur belastningsregistret. Vi har precis kommit med så nu har vi satt vår förening på kartan, säger Josefin Lillhage som dessutom själv är ambassadör för Idrottsbrevet.

Inget känt fall

Ingen av de tre klubbrepresentanter som Lokaltidningen Mitt i har talat med känner till något misstänkt fall av sexuellt övergrepp i sin klubb.

– Nej, vi har inte haft något sådant. Men jag har fått frågor om vad man ska göra om man ser något, säger Karolina Jelassi Sundqvist.

Hela listan: Se om din klubb kollar tränarna