ANNONS

Kravet: Bättre kollektivtrafik för höjd skatt

Sollentuna kräver bättre kollektivtrafik när trängselskatten höjs.
Sollentuna kräver bättre kollektivtrafik när trängselskatten höjs.
Om trängselskatten höjs måste kollektivtrafiken bli bättre – och inte sämre som när skip stop blir verklighet.
Det menar Sollentuna kommun som sätter ner foten i ett yttrande till Finansdepartementet.
ANNONS

Från och med den 1 januari 2020 kan trängselskatten i Stockholm höjas ytterligare.

Bakgrunden till förslaget är den så kallade Sverigeförhandlingen, där representanter från kommuner och landsting förhandlar med staten om satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur.

Men om trängselskatten höjs, då ska vi också få något tillbaka för pengarna. Det menar Sollentuna kommun som idag, den 6 november, väntas ta beslut om ett yttrande på förslaget från Finansdepartementet.

”Med ovanstående motivering för trängselskattehöjningen bör invånare och verksamma i Sollentuna kommun komma i åtnjutande av en förbättrad och utvecklad kollektivtrafik”, skriver kommunledningskontoret i yttrandet.

De delar även ut ytterligare en känga till skip stop-tabellen som börjar gälla den 10 december:

”Tyvärr innebär den försämrade turtäthet i högtrafik som Stockholms läns landsting nu genomför för tre av fem stationer inom Sollentuna kommun att den förväntade förbättring av kollektivtrafiken som investeringarna i Citybanan genom Stockholm ingivit förhoppningar om förbytts i en försämring”, skriver kommunledningskontoret.

En höjning av trängselskatten fordrar att kollektivtrafiken verkligen genomgår en reell förbättring

ANNONS

Sollentuna kommun

ANNONS