Det krävs för att en misstänkt ska lämnas ut

Sverige har inget utlämningsavtal med Brasilien. Det innebär att processen för att få en efterlyst person utlämnad är mindre förutsägbar. Men svenska myndigheter famlar inte i mörkret – på senare år har flertalet personer utlämnats från Brasilien.

När en efterlyst person som misstänks för brott eller är på flykt undan straff frihetsberövas i ett annat land får Justitiedepartementet kännedom om det genom Interpol.

Därefter får åklagaren ta ställning till om det fortfarande är aktuellt att begära att personen utlämnas.
För att sen få en person som har begått ett brott eller är misstänkt för ett brott utlämnad från Brasilien krävs en prövning av brasiliansk domstol.

Sverige har inte något utlämningsavtal med Brasilien. Det innebär att processen är mindre översiktlig än om det hade varit ett land som Sverige har utlämningsavtal med.

– Har man ett avtal har man en rättslig ram, då kan vi titta på vad stater som anslutit sig till konventionen kräver för utlämning i enskild fall. En del stater kräver en avtalsgrund för utlämnande, säger Cecilia Riddselius, gruppchef på centralmyndigheten på justitiedepartementet som ansvarar för utlämningsärenden.

Men just Brasilien har Sverige samarbetat med i ett antal ärenden tidigare, vilket innebär att de har en viss kännedom om vad som krävs för utlämning.

– Min erfarenhet är att brasilianska myndigehter är väldigt formella och det krävs en hel del byråkrati. Det är viktigt att alla handlingar är korrekta för att utlämnandet ska beviljas, säger Cecilia Riddselius.


Antal utlämningar

Utlämningar till Sverige från land utanför EU och Norden.

Källa: Centralenheten BIRS, Justitiedepartementet


2011 gjorde regeringen en rapport om utlämning till och från Sverige. I den framkommer det att fram till 2009 var det vanligaste att personer som utlämnandes till Sverige utlämnades från andra europeiska länder.

Det vanligaste brottet som en person begärdes utlämnad för var egenmäktighet med barn. Det kan till exempel innebära att en förälder inte låter en annan förälder träffa ett barn.


USA har lämnat ut flest

Länder utanför EU och norden med flest utlämning från 2008 till 2015*.

*Under våren 2015 ändrades lagen så att vilket land som utlämnat en person inte längre var offentligt uppgift.

Källa: Centralenheten BIRS, Justitiedepartementet