Det krävs för att gå på Östermalms gymnasier

Östra Real.
Östra Real.
Antalet gymnasieelever i Stockholmsregionen fortsätter att öka, och till hösten öppnar tre nya gymnasieskolor.
Mitt i har hela listan för vilka betyg som behövdes för att komma in på Östermalms plugg i fjol.

Mellan 2008 och 2015 minskade antalet gymnasieelever i Stockholmsregionen stadigt. 2016 vände det och sedan dess har elevantalet fortsatt att öka.
Enligt prognoserna kommer regionen år 2025 ha 20 000 fler gymnasielever än i dag. 
Redan till hösten blir dock Stockholmsregionen flera gymnasieskolor rikare.

Största på Kungsholmen

Den kommunala, Anna Whitlocks Gymnasium på Hantverkargatan på Kungsholmen, blir den största med kapacitet att ta emot 2 400 elever.

Dessutom startar de fristående Thoren Business school och Thoren Innovation School i Solna (redan i dag finns en Thoren-skola på Löjtnantsgatan), som beräknar kunna ta emot mellan 60-100 elever vardera. 

Om det blir lättare att komma in på de nya skolorna än de redan etablerade, är dock svårt att säga. 

– Nya skolor öppnar och det blir fler platser, men samtidigt ökar ju också antalet elever. I dagsläget kan vi därför inte säga hur de nya skolorna påverkar elevernas möjligheter att komma in på sitt förstahandsval, säger Charlott Rydén, som är verksamhetschef på Gymnasieantagningen.

15 februari är sista dagen det går att söka gymnasieplats i Stockholm. Mitt i har kollat vilka betyg som krävdes för att komma in på Östermalms gymnasieskolor det här läsåret (se faktaruta nedan).

Fakta

Den betygspoängen behövdes på Östermalm

Här är antagningsgränserna för läsåret 2017/2018 på ekonomi-, natur- och samhällsprogrammen vid Östermalms gymnasium:

Campus Manilla:

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi:  305.00 poäng krävdes för att antas.

Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap: 320.00 poäng.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. beteendevetenskap: 285.00 poäng.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. samhällsvetenskap:295.00 poäng.

Viktor Rydberg Jarlaplan:

Ekonomiprogrammet inr. Ekonomi: 305.00 poäng.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. samhällsvetenskap: 315.00.

Carlgrenska waldorfgymnasiet:

Naturvetenskapsprogrammet inr. waldorf: Alla antagna.

Hermods gymnaisum

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi: 215.00.

Ekonomiprogrammet inr. juridik: 212.50.

Naturvetenskapsprogramet inr. natur: 237.50.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. beteendevetenskap: 197.50.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. medier, information och kommunikation: Alla antagna.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. samhällsvetenskap: Alla antagna.

Metapontum

Naturvetenskapsprogrammet inr. naturvetenskap:  Alla antagna.

Östra Real

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil entreprenörskap: 315.00

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil marknadsföring/redovisning: 292.50.

Ekonomiprogrammet inr. juridik: 297.50.

Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap: 310.00.

Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap profil Entrepenör-Miljö: 310.00.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr medier, information och kommunikation: 282.50.

Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap: 290.00.

Specialpedagogisk profil inom AST Samhällsvetenskap inr Samhällsvetenskap:  Alla intagna.

Thoren Innovation School

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle Science program: 245.00.

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap Science program: 187.50.

 

Fotnot: 340 poäng är motsvarande att ha betyget A i 17 ämnen enligt Skolverket.

Källa: Gymnasieantagningen Storsthlm
Fakta

Såhär ska du tänka

Tre tips från Charlott Rydén inför gymnasievalet

  1. Välj det du allra helst vill komma in på, låt hjärtat styra
  2. Välj minst fem utbildningar så du är säker på att du kommer in någonstans, om du inte skulle få det du allra helst vill
  3. Var noga med att lägga dina val i rangordning