Krävs på 200 000 för kommunal väg

Monica Sandgren kan tvingas flytta när kommunen kräver att Vidjabor ska betala kommunens nya vägar i området.

Nu vill stiftelsen Centrum för rättvisa pröva fallet baserat på äganderätten.

Monica Sandgren, 70, har bott i sitt hus i Vidja sedan 1980. Hon hade aldrig tänkt bygga ut eller förändra särskilt mycket på huset. På tomten har hon byggt ett växthus där hon pysslar med sina planteringar. Det var här hon ville bli gammal, berättar hon.

– Det var aldrig tal om att vi skulle betala för nya vägar själva när det här togs upp för flera år sedan. Många här är förbannade och känner sig totalt maktlösa, säger Monica Sandgren.

Hon, precis som andra i Vidja, kan få betala flera hundratusen kronor för de allmänna vägar som kommunen planerar att bygga i området. För hennes del handlar det om över 200 000 kronor ur egen ficka.

– Det är mina besparingar, pengar som jag tänkt ha under min ålderdom för att kunna leva ett bra liv. Varför ska jag gå ner i levnadsstandard efter 25 års sparande, undrar Monika Sandgren.

Innan 2007 skulle kommunen stå för gatukostnaderna, men då ändrades gatukostnadsreglementet så att husägarna i stället ska betala, något kommunen också har rätt till enligt plan- och bygglagen.

Men Monica Sandgren har fått stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa. Två jurister därifrån, Viktoria Hybbinette och Sebastian Scheiman, driver hennes och flera andra liknande fall i landet.

De tänker överklaga och driva fallen vidare baserat på fri- och rättighetsargument.

– Vi ser kommunens agerande som en inskränkning i äganderättsskyddet, som finns både i Europakonventionen och i grundlagen. Där finns också särskilda skydd för hem och privatliv, säger Sebastian Scheiman.

Det är dock något som inte har prövats tidigare.

– Det finns inget som vunnit laga kraft baserat på den argumentationen. Det kan bli väg­ledande, det beror lite också på hur högt i instanserna ärendena går, säger Sebastian Scheiman.

Enligt kommunen kommer kostnaderna att ligga på mellan 209 000 och 440 000 kronor beroende på om man har en större tomt som man styckar av och säljer.

– Vi reviderade gatukostnadsreglementet 2011 så att boende bara betalar för den lägsta standarden av gator oavsett hur påkostade gatorna blir, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Han menar att kostnaden också kan delas upp.

– Man kan få anstånd med betalningen under 15 år, sedan kan man dela upp på avbetalning i tio år, då har man 25 år på sig att hantera kostnaden, menar Tomas Hansson.

Monica Sandgren i Vidja får hjälp av jurister som driver hennes fall mot kommunen.

Fakta

Så tänker de driva fallen vidare

Centrum för rättvisa kommer att överklaga bland annat gatukostnadsförslaget, och fakturorna som skickas ut. Ärendena tas då upp hos bland annat länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och kammarrätten. Fallen tas eventuellt vidare till högre instanser, beroende på utfall.

Gatukostnaderna har varit på samråd och ställs ut i höst.

Källa: Centrum för rättvisa, Huddinge kommun