Krävs på 4 200 för nytt tillstånd

Kommunen har godkänt Bo Gustafssons avloppssystem. Trots det var han tvungen att betala på nytt för att systemet ska godkännas.
Kommunen har godkänt Bo Gustafssons avloppssystem. Nu måste han betala på nytt för att systemet ska godkännas.
Vilka avlopp är godkända och vilka är det inte? När kommunen inventerar läget tar man hus­ägarna till hjälp – och passar på att kräva dem på 4 200 kronor. "Det kan inte vara rimligt", säger Bo Gustafsson.

 

För nio år sedan installerade Bo Gustafsson ett nytt, godkänt, avloppssystem vid fritidshuset i Bodatorp på Vindö. Hela kalaset, inklusive ansökningspapper till kommunen, gick på 100 000 kronor.

När kommunen nu ökar takten av inventeringar av enskilda avlopp måste Bo Gustafsson, och många med honom, återigen få sitt system godkänt.

För att handlägga ärendet och inspektera brunnen tar kommunen ut en avgift på 4 200 kronor. Bo Gustafsson tar sig för pannan.

– Det kan inte vara rimligt att skicka in samma uppgifter och betala för att kommunen ska gå igenom papperen. De måste ju veta att jag har ett godkänt avlopp. Det är ju hos dem jag har ansökt, säger han.

kommunen menar att det saknas register för vilka som har godkända avloppssystem. Därför har brevet gått ut till så många som 1 300 husägare på Djurö, Ingarö och Fågelbrolandet.

Alla med avlopp äldre än fem år måste betala 1 050 kronor i timmen för de fyra timmar som kommunen räknat med att det ska ta att behandla svarsenkäten och genomföra en inspektion.

Detta trots att de flesta system har en livslängd på över 20 år.

– Det är vansinnigt. Jag ska väl inte behöva betala för att kommunen inte har koll på att jag har ett godkänt avloppssystem, säger Sonia Karlsson.

I Värmdö finns omkring 15 000 enskilda avlopp. Mer än hälften av dem klarar inte dagens miljökrav. Målet med inventeringen är därför att alla ska ha godkända system år 2020.

För att klara det har fyra heltidstjänster tillsatts, som delvis finansieras av avgiften, som höjts med 200 kronor sedan den infördes för två år sedan.

Men den ifrågasätts av Terese Wallinder, jurist på Villa­ägarnas Riksförbund.

– 1 050 kronor i timmen är högt. Det är ju kommunen vi pratar om, inget vinstdrivande företag. Och är det verkligen kostnadseffektivt att arbetet per fastighet beräknas ta fyra timmar, tar det verkligen så mycket tid? säger hon.

Kommunen har tagit emot många samtal från upprörda fritidshusägare, men Jelinka Hall, avdelningschef på bygg- och miljökontoret, försvarar tillvägagångssättet.

– Många har ringt hit och jag har full förståelse för den irritation som ges uttryck för. Taxan är fastslagen av kommunfullmäktige och ska finansiera den handläggning och utredning som görs i syfte att vi ska kunna säkerställa att avloppen håller miljökraven”, säger hon.

Jaan Kibal tror att inventeringen är ett sätt för kommunen att tjäna pengar, medan de boende gör jobbet åt dem genom att svara på enkäten.

– Det är mycket pengar det handlar om, som kommunen får in för att behandla lite papper och inspektera avlopp som redan är godkända och betalda för. Det är magstarkt, säger han.

”Jag ska väl inte behöva betala för att kommunen inte har koll på att jag har ett godkänt avlopps­system”