Allt fler har kremerats innan sin begravning

Britt-Marie Gustavsson
Britt-Marie Gustavsson
Enligt begravningslagen måste den som avlider ha begravts i kista eller kremerats inom en månad efter dödsfallet. Men att samla släkt och vänner kan var knepigt och urnakterna, där en begravningsceremoni hålls över en redan kremerad person, ökar i Solna.
På Solna kyrkogård har man även sedan knappt ett år tillbaka ordnat en minnesplats för alla dem som inte har en grav att gå till.

Britt-Marie Gustavsson tar en promenad genom Solna kyrkogård.

– Jag gillar att promenera och Solnas kyrkogård är jättefin, välvårdad och vacker, säger hon.

Britt-Marie har en stark tro och kyrkan finns i hennes hjärta men hon vill ändå inte ha någon begravningsceremoni.

En enkel kista bara, sedan brännas och spridas i minneslunden.

– Nej, en enkel kista bara, sedan brännas och spridas i minneslunden. Det här har min man och jag skrivit ner och pratat med barnen om. Alla borde prata om det här, så att de efterlevande vet hur man vill ha det, säger hon.

Britt-Marie Gustavsson. Foto: Åsa Sommarström

90 procent vill kremeras

Närmare 90 procent av de som begravs har tänkt som Britt-Marie – och valt att bli kremerade.

Begravningslagen säger att den som avlidit ska ha begravts eller kremerats inom en månad efter dödsfallet – en tidsgräns som Solna församling klarar.

– Ibland har de anhöriga svårt att få ihop en tid som fungerar så de löser det genom att man kremerar först och sen håller en ceremoni över urnan, det är något som vi ser har ökat, sägerTommy Östher Kyrkogårdschef på Solna kyrkogård.

Fortfarande är det fredagar som är den mest efterfrågade begravningsdagen.

Blir det någonsin ”fullt” på begravningsplasten?

– Solna kyrkogård är ”fullbelagd” på jungfruliga gravar (en yta där ingen har begravts tidigare), men det återlämnas fler gravar än vi gravsätter så det är ingen brist, säger Tommy Östher.

Gravrätten går ut 25 år efter den senast gravsatta personen. Då frågar kyrkogårdsförvaltningen om de anhöriga vill ha kvar graven och vill man inte det så kan en ny person få den.

– Vi rör dock aldrig askan efter de som tidigare ligger där. Och för en förteckning över hur många som vilar i graven, förklararTommy Östher.

Gravstenar återanvänds

Även gravstenar återavänds mer och mer berättar Tommy Östher.

– Vi sparar en del värdefulla gravstenar. Den som vill kan ta den till en gravstensfirma och slipa om den. Det är något som långsamt ökar.

På Solna kyrkogård finns både en minneslund där man kan strö ut askan och en askgravplats, som påminner om en vanlig grav, men som kyrkogårdsförvaltningen sköter om.

Här finns även kistgravar, vilka är populära framförallt för den muslimska befolkningen då man enligt muslimsk tro inte får kremeras.

Det är brist på kistplatser i norra Stockholm.

På Ulriksdals begravningsplats finns ett kvarter för muslimska trosbekännare. Stockholm stad ska också börja bygga fler kistgravar på Järvafältet, vilket välkomnas av Tommy Östher.

– Det är brist på kistplatser i norra Stockholm. Vi har tidigare hjälpt både Sundbyberg, Järfälla och Sollentuna kommuner med platser. Nu har Järfälla och Sollentuna öppnat egna kvarter, så vi har fler lediga platser hos oss, men trycket är högt, säger han.

Ny minnesplats

På begravningsplatsen kan vem som helst, oavsett religion, få sin sista vila förklarar Tommy Östher.

– Vi efterfrågar aldrig någons religionstillhörighet.

Sedan ett år tillbaka har även en plats för dem som inte har en grav att gå till, inretts på Solna begravningsplats. Här finns plats att sitta, en liten fontän och plats för att tända ljus eller lämna blommor.

– Man kanske har en anhörig som vilar på annan ort eller förlorat någon där man inte vet var personens kropp är. Då kan man komma hit och känna att man har en plats att gå till. Det är en vacker liten plats som blivit välbesökt, säger Tommy Östher.

Fakta

Här ligger en kändis begraven

På Norra begravningsplatsen i Solna har flera kändisar fått sin sista vila.

Här ligger bland andra Ingrid Bergman, Folke Bernadotte, Siri von Essen, Per Albin Hansson, Sven Jerring, Ivar Kreuger och hans familjegrav, Vilhelm Moberg, Alfred Nobel, Lena Nyman och August Strindberg.

Ingrid Bergmans gravsten på Norra begravningsplatsen.

Vill du hitta andra kändisars gravar över hela världen så kan du leta på findagrave.com

Vänners och släktingars gravar i hela Sverige kan du hitta på finngraven.se

Har du en släkting eller vän som ligger begraven på någon av Stockholms kommuns 11 allmänna begravningsplatser så kan du även hitta hen på hittagraven.se

Fakta

Här kan du bli begravd i Solna

I dag finns tre begravningsplatser i Solna, Solna kyrkogård, Ulriksdals begravningsplats och Stockholms Norra begravningsplats med Stockholm stad som huvudman men som ligger på Solna kommuns mark.

På Solna kyrkogård finns kist- ask- och urngravar, minneslund och även en speciell barnlund, där dödfödda barn kan begravas om föräldrarna önskar. Här finns också en minnesplats där de som har anhöriga begravda någon annanstans, kan sitta ner och tända ljus.

På Ulriksdals begravningsplats finns askgravar, vilka markeras med natursten av kyrkogårdsförvaltningen. I varje grav kan aska efter som mest fyra personer få plats.

Stockholms Norra begravningsplats har utöver en begravningsplats som sköts av Svenska kyrkan, även en katolsk och en judisk begravningsplats.