Preppa om kriget kommer till Sumpan

Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Under Ängskolan ska 442 personer kunna få skydd.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Lokalerna används i dag till förråd för gammalt skolmaterial.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Handvevad ventilation med plats för filter finns monterad längst in i ett av skyddsrummen.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Alla skyddsrum är markerade med den blå/orangea symbolen.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Under Ängskolan finns tre skyddsrum för 150, respektive 160 och 132 personer.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Gamla dimfilter finns staplade på hög.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Skyddsfilter och latrintunnor i trä och papp finns bevarat i förrådsrum av hönsnät.
Här är skyddsrummen i Sundbybergs kommun.
Genom en liten lucka via en stege, kan man ta sig ut om den andra ingången blockerats.
Elen slås ut, vattnet stängs av, det går inte att ringa, handla mat eller ta tuben.
Nu ska Sumpanborna förberedas på krisen – och förväntas ta stort personligt ansvar.
I Sundbyberg finns i dag 295 skyddsrum. Men de räcker inte till alla invånare.

Stora ventilationstrummor utrustade med sandfilter finns monterade längst in i ett av de tre stora skyddsrummen under Ängskolan i Sundbyberg.

Nere vid golvet finns en nödlucka för att kunna ta sig ut, i fall ingången till skyddsrummet skulle blockeras. I förråd med hönsnät står latrintunnor i trä staplade på lådor med fler filter. Här, i skyddsrummen i skolans bottenvåning, ska totalt 442 personer kunna få plats.

Skyddsfilter och latrintunnor i trä och papp finns bevarat i förrådsrum av hönsnät. Foto: Anna Z Ek

Känslan av att de här sakerna någon gång ska behöva användas på riktigt är ganska främmande.

Det finns i dag 295 skyddsrum i Sundbybergs kommun, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar alla att ta reda på var ens närmsta rum ligger.

Nya skyddsrum kan byggas

I dag finns ingen organisation som sköter skyddsrummen utan det är varje fastighetsägares ansvar att se till att rummen, som idag ofta används som förråd, underhålls och kan tömmas på 72 timmar i fall det behövs.

Alla skyddsrum är markerade med den blå/orangea symbolen. Foto: Stefan Källstigen

Men man kan inte räkna med att där ska finnas vatten eller värme. Kravet är endast att de ska ge skydd.

– I sämsta fall är rummet jättekallt och utan vatten, i bästa fall har man både värme, vatten och antennuttag för radion, säger Henrik Larsson, chef för räddningstjänsten hos MSB.

Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002 i Sverige och många nybyggda bostadsområden har därför knappt några skyddsrum. Försvarsberedningen har dock lagt ett förslag om att bygga 2500 nya skyddsrum i landet.

Kommunen övar på kriser

Kommunen har även egna krisplaner och över regelbundet olika krisscenarion berättar Göran Forsström, säkerhetschef på Sundbyberg stad.

– Vi håller även just nu på med en inventering av skyddsrummen som ligger i de fastigheter som vi ansvarar för, berättar han.

I dag finns det plats för 41073 personer i Sundbybergs 295 skyddsrum. I och med att vi i höstas var 49018 personer i kommunen fattas det alltså plats för 7945 personer.

Göran Forsström berättar att det finns tankar på att lyfta in frågan om att bygga skyddsrum i framtida byggprojekt, men exakt hur det ska se ut är oklart.

De var aktiverade senast på måndagen efter mordet på Rissne torg

Göran Forsström, säkerhetschef Sundbyberg stad

Kommunen har även en Posom-grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande), bestående av bland annat socialtjänst, polis och personal från kyrkan, vilka ska kunna rycka in vid större kriser.

– De var aktiverade senast på måndagen efter mordet på Rissne torg för oroliga medborgare skulle ha någon at prata med. Även efter terrordådet  på Drottninggatan 7 april förra året var de med och öppnade upp mötesplaster dit man kunde komma, säger Göran Forsström.

”Klara dig själv”

I dag är det nog inte många Sundbybergsbor som så ofta reflekterar över risken att bli utsatt för ett angrepp från en främmande makt.

Men regeringen och MSB tänker annorlunda. År 2015 höjdes säkerhetsläget i landet och i vår kommer broschyrer skickas ut arbetsnamnet ”Om kriget eller krisen kommer”. Senast ett gjordes var drygt 50 år sedan. Anledningen är att det politiska läget i närområdet har försämrats och att klimatförändringar kan innebära större risk för naturkatastrofer.

I vår kommer broschyrer skickas ut från MSB. Arbetsnamnet är ”Om kriget eller krisen kommer”. Här är broschyren som skickades ut 1961.

– Det är viktigt att man ska känna att det finns konkreta råd och tips hur man ska bete sig om elen slås ut eller om vattnet slås av, säger Christina Andersson, ansvarig för broschyren hos MSB.

Vid en krissituation är det samhällets ansvar att först och främst ta hand om sjuka och svaga. Resten måste klara sig själva. Enligt försvarsberedningens nya riktlinjer ska svenskarna numera klara sig en hel vecka utan myndigheternas hjälp, istället för de tidigare 72 timmarna.