ANNONS

Förra året en ”krigszon” – men nu ska akuten klara sommaren

Skyddsombudet Matilda Varli på Danderyds sjukhus. Fotad utanför Akuten.
Matilda Varli jobbar natt på Danderydsakuten och har precis gått av sitt pass. Hon hoppas på en bättre arbetssituation denna sommar.
Förra sommaren var ingen lek på Danderyds sjukhus akutmottagning. Personalen beordrades jobba dubbla pass och patienter fick ofta vänta länge på vård.
Skyddsombuden slog larm, och nu ska sjukhuset vara bättre rustat.
ANNONS

Som en krigszon. Så beskrevs läget på Danderydsakuten i augusti 2018.

Underbemannat och med för få vårdplatser fick patienter vänta i timmar på bedömning, ligga på britsar i korridorerna och personalen jobba 15-timmarspass utan matpaus eller toabesök.

Då slog skyddsombuden Matilda Varli och Daniela Tapia larm till Arbetsmiljöverket, som krävde en åtgärdsplan.

Riskerar vite

Den är nu delvis genomförd. Möter sjukhuset inte alla kraven kan vite om 250 000 kronor utkrävas, enligt tidningen Vårdfokus.

– I nuläget ser det ut som att arbetsgivaren har en bättre planering inför sommaren. Bland annat ska två tredjedelar av personalen vid varje pass bestå av fast anställd personal, så att inte alla försvinner på semester samtidigt, säger Matilda Varli.

Sjuksköterskor sade upp sig

Förra sommaren beordrades sjuksköterskor att jobba över i stor omfattning samtidigt som patienttrycket var högt. Många sade upp sig.

Skyddsombudet Matilda Varli på Danderyds sjukhus. Fotad utanför Akuten.

Skyddsombudet Matilda Varli slog larm om arbetsmiljön förra sommaren.

Nu ser det bättre ut, enligt Matilda Varli.

ANNONS

– Antalet skarpa beordringar har minskat, och vi är fler sjuksköterskor nu. Arbetsgivaren har sett över löner och annat för att få personalen att stanna kvar, säger hon.

Fler vårdplatser

Dessutom har fler vårdplatser tillkommit på intensivvårdsavdelningen, och en akutavdelning med 5-10 vårdplatser har öppnat. Den är dock stängd under sommaren.

Just bristen på vårdplatser är det största problemet, anser hon. Finns ingenstans att lägga in patienter blir de kvar på akuten.

Klinikerna hjälps åt

Enligt Karin Knudsen-Malmqvist, chefsläkare, har sjukhuset ungefär lika många vårdplatser öppna i sommar som förra året.

Men för att patienter inte ska bli kvar på akuten kompletterar man med andra avdelningar och andra typer av vårdplatser. Det finns också akuta dagvårdsavdelningar för dem som kan tillbringa natten hemma.

– Och varje dag under sommarperioden träffas representanter från alla kliniker för att analysera vårdplatsläget och identifiera möjliga åtgärder för att bereda plats för de akut sjuka patienterna, säger hon.

Fler undersköterskor

Dessutom kan patienter läggas in direkt på avdelning från akuten. I år har man också anställt fler undersköterskor och har fler läkarspecialister på plats.

– Vi har förberett oss på en ansträngd sommar, men bedömer att förutsättningarna är betydligt bättre i år jämfört med förra året, säger Karin Knudsen-Malmqvist.

Känner viss oro

Matilda Varli hoppas och tror att arbetsmiljön kommer att vara bättre denna sommar.

– Det finns en oro att beordringarna ska öka i sommar, men förhoppningsvis blir det inte i samma utsträckning som förra året, säger hon.

Fakta

Bättre bemanning och beredskap

Bemanningen på hela sjukhuset är något högre i år jämfört med förra sommaren.

Alla förlossningsrum hålls öppna och fler barnmorskor är i tjänst vid varje pass jämfört med förra sommaren.

Läkarbemanningen på vårdavdelningar och på akuten har stärkts upp och även omvårdnadspersonalen har förstärkts på vårdavdelningarna.

Grundbemanningen av sjuksköterskor på akuten har ökat något, och under sommaren förstärks den med inhyrda sjuksköterskor.

Ny rutin där några avdelningar har direktintag från larmrum på akuten till avdelning.

Höjd beredskap att hantera värme och hög luftfuktighet. Portabla kylmaskiner har köpts in och tekniska system har justerats.

Källa: Danderyds sjukhus