Krillans krog ett steg närmre verklighet

Visionsbild från detaljplanen
Visionsbild från detaljplanen
Bostäderna vid Krillans Krog i Kristineberg är ett steg närmre verklighet efter ett beslut från Länsstyrelsen.

Men fortfarande återstår det största hindret.

Det omstridda bostadsprojektet krillans krog vid Kristinebergs slottspark är ett steg närmre att få byggas. Det efter att länsstyrelsen i veckan avslog flera överklaganden. från privatpersoner mot planen.

I början av mars kunde Mitt i avslöja att staden gått med på en rad ändringar i projektet för att länsstyrelsen skulle godkänna det. Bland annat har den planerade förskolan rykt ur planerna och staden gick också med på hårda regler för avskärmning av flygbuller på uteplatser och för bullret generellt inne i lägenheterna.

Länsstyrelsen har i sitt beslut ändrat planen utifrån de förändringar staden gått med på.

Men fortfarande återstår ett stort hinder för att bostäderna ska bli verklighet. Parallellt med överklagandet har ytterligare en process pågått hos länsstyrelsen: Myndighetens egen överprövning av planen. Överprövningen, som kan innebära att Länsstyrelsen antingen stoppar eller tillåter planen, har pågått i ungefär ett år och är ännu inte färdig.

Redan tidigare har husen hårda säkerhetskrav på sig. Bland annat måste väggarna i husen förstärkas för att kunna stå emot explosioner med 100 kilo sprängämnen. De ska också få en lufttät fasad av obrännbart material och brandskyddade fönster samt skyddsskärmar för att hålla ute flygplansbullret.

Fakta

Långdragen process

Redan i februari 2013 slog kommunfullmäktige fast planerna på omkring 160 lägenheter och en förskola, inklämda mellan Drottningholmsvägen och Kristinebergs slottsväg på tomten där Krillans krog tidigare låg.

Men våren 2014 upphävde plötsligt länsstyrelsen detaljplanen. Området var för farligt och olämpligt för bostadsbyggande buller från Bromma flygplats och från Drottningholmsvägen var orsaken.

Ett år senare gjorde staden ett nytt försök då kommunfullmäktige ännu en gång slog fast planerna. Den här gången med mer detaljer kring hur området ska klara bullergränser och risker.

Men Länsstyrelsen nöjde sig inte utan har sedan beslutet utrett huruvida de nya planerna är lämpliga för bostäderna.