Kriminella hot mot företagare i Flemingsberg

Flemingsberg
Flemingsberg pekas ut som det området i länet där störst andel företagare utsätts för brott. Här anser var femte företagare att det har blivit otryggare de senaste fem åren.

Det visar en ny undersökning från Stockholms handelskammare.

Kriminaliteten i Flemingsberg gör det svårt för många lokala företagare att bedriva sin verksamhet. Tillsammans med Hallunda, Södertälje och Jakobsberg är andelen företagare i Flemingsberg mest utsatta för brottslighet. Det visar en undersökning från Stockholms handelskammare där företagare runt om i hela länet har intervjuats.

Främst är det stölder som drabbar företagarna, men också rån, vandalisering, hot och våld.

Flemingsberg är också ett av de områden där otryggheten uppfattas öka. Mer än var femte anser att det har blivit otryggare där se senaste fem åren.

Störst är otryggheten i Norsborg där fyra av fem företagare tycker att otryggheten har ökat.

Brottsligheten påverkar företagarnas ekonomi negativt och var tionde överväger att lägga ner eller flytta sin verksamhet.

Handelskammaren menar att när kriminaliteten drabbar de lokala företagen så begränsar deras förmåga att expandera och det i sin tur kan leda till att arbetslösheten ökar.

– Kriminaliteten drabbar i första hand de lokala företagen, vilket begränsar deras förmåga att skapa nya arbetstillfällen. Förekomst av kriminalitet är därmed inte bara ett resultat av, utan också en förklaring till högre lokal arbetslöshet. Det är dags att prioritera ännu mer polisiär närvaro i utanförskapsområden. Trygghet är en viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare i en kommentar på handelskammarens hemsida.

Lägst förekomst av brott är det i Mörby centrum, Bergshamra och Alvik.