ANNONS

Nackas krisande ekonomi: Kraftigt sparpaket väntar kommunen

Nacka besparingar
Nacka kommun tvingas spara för att nå en budget i balans.
Nacka kommun drar i nödbromsen och inför ett kraftigt sparpaket för att nå en budget i balans
Generella besparingar med fem procent väntar alla verksamheter.
ANNONS

Redan i höstas stod det klart att flera av de kommunala nämnderna i Nacka var på väg mot rejäla underskott. Totalt handlade det om 77 miljoner kronor, enligt en prognos från oktober. Flera nämnder har tvingats till åtgärder för att minska sina kostnader – bland annat genom anställningsprövning och minskade investeringar.

Det ser inte ljusare ut i början av det nya året 2020. Skatteintäkterna ökar inte i samma takt som tidigare. Samtidigt innebär det omgjorda utjämningssystemet mellan kommunerna en ökad kostnad för Nacka.

Ekonomisk åtgärdsplan ska spara miljoner

Stadsledningskontoret konstaterar att det är ett ”kärvt ekonomiskt läge” och har nu tagit fram en ekonomisk åtgärdsplan – utöver de besparingsprogram som redan pågår – för att kommunen ska nå en budget i balans.

Här är några av punkterna:

*Generell besparing på fem procent i alla kommunens verksamheter för att minska kostnader. Målet är att spara 25 miljoner per år.

*Effektivare processer inom till exempel bygglovshantering, biståndsbedömning och detaljplaner genom förenkling och digitalisering. Ska på sikt ge besparing på 20 miljoner per år.

*Realistisk genomförandeplanering.  Kommunens exploateringsprojekt ska ses över vilket kan påverka utbyggnadstakten. På det sättet kan kommunen under åren 2020-2022 spara 100 miljoner per år i investeringskostnader, menar stadsledningskontoret.

*Konsultprövning. Kostnaden för konsulter ska minska med 10 miljoner kronor per år.

Ökad digitalisering, tätare ekonomiska uppföljningar och minskad representation är andra delar i sparpaketet.

ANNONS

Målet är, enligt stadsledningskontoret, att: Nacka ska vara en av landets 25 mest kostnadseffektiva kommuner.

V och M kräver mer pengar till kommunerna

Nacka är dock inte enda kommun att ha det tufft. Många av landets kommuner kämpar med ökade kostnader för att klara välfärden. På tisdagen hotade Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att förhandla med KD och Moderaterna, om inte regeringen tillför minst tio miljarder kronor extra till kommuner och regioner.

– Vi är på väg in i en välfärdskris. Vi kräver att regeringen snarast ger besked om extrapengar, sa V-ledaren vid en pressträff.

Moderaternas Ulf Kristersson är inne på en liknande linje och vill se 5,6 miljarder extra till kommuner, regioner och polis.

Finansminister Magdalena Andersson ville enligt Aftonbladet inte ge besked om några extrapengar utan hänvisade till kommande vårbudget.

ANNONS