Krisen på socialen – hälften sa upp sig

Under 2016-2017 slutade flertalet socialsekreterare i Vallentuna.
Under 2016-2017 slutade flertalet socialsekreterare i Vallentuna.
Förra året sa 12 av 21 socialsekreterare upp sig efter interna stridigheter. Det visar en granskning av socialtjänsten i Vallentuna som DN har gjort.

DN:s granskning visar att det under de senaste två åren har varit massuppsägningar bland socialsekreterarna i Vallentuna kommun. 2016 slutade nära häften av kommunens socialsekreterare och i fjol var antalet mer än hälften.

Det inträffade samtidigt som arbetsmiljön blivit ifrågasatt av Arbetsmiljöverket.

Till DN säger en säger en tidigare anställd på socialkontoret att problemen varit kända sedan länge:

– Det finns en tystnadskultur. Man bara lägger locket på och håller skenet uppe utåt.

Jag hoppas att problemen i socialförvaltningen inte har fått mänskliga konsekvenser

Säger Torbjörn Einarsson (C), ordförande i socialnämnden, Vallentuna

Pappan hotade att skjuta dottern – socialen ingrep aldrig

Personalflykten under förra året tvingade kommunen att täcka upp lediga vakanser med inhyrda konsulter. Vilket fick konsekvenser på hur ärenden har behandlats. I oktober förra året granskade Inspektionen för vård och omsorg – IVO, Socialtjänstens agerande efter orosanmälningar om barn som riskerar att fara illa.

I 19 av 23 fall har inga samtal förts med det aktuella barnet och i bara ett fall finns en motivering till varför, uppger DN.

I ett fall där en flicka ska ha fått höra av sin pappa att storebror ska lära sig skjuta både henne och mamman, gjordes inga samtal med flickan. IVO slog också fast att det slarvats med dokumentationen och i flera ärenden har man inte haft koll på vad barnen heter.

”Akuta problemen ska nu vara lösta”

Socialnämndens ordförande sedan i oktober, Torbjörn Einarsson (C) kommenterar IVO:s granskning till DN: Han säger att han hoppas problemen i socialförvaltningen inte fått mänskliga konsekvenser och att man satt in nya riktlinjer, samt att de akuta problemen är lösta.

Inhyrda konsulter fick även lönekostnaderna att öka markant, vilket var den enskilt största utgiften som bidrog till socialförvaltningens minusresultat på 33 miljoner kronor.