Krishantering leds från Livgardet

Kungsängen Försvaret har sedan årsskiftet fyra regionala staber som ansvarar för nationell krishantering. En av dessa staber utgår från Livgardet i Kungsängen. Chef är Leif Ölmeborg.

Staben har ett stort ansvar vid allvarliga olyckor och kriser, men även vid krig. Ansvaret omfattar Stockholms-, Gotlands-, Södermanlands-, Uppsala-, Västmanlands-, Dalarnas-, och Gävleborgs län.

– Vi gör en regional försvarsplanering av hur vi ska skydda de sju länen som vi ansvarar för. Vi ska också vara beredda på att stödja samhället vid stora kriser, säger Leif Ölmeborg.

I fredstid kan uppgifterna också handla om att sätta in bandvagnar vid kraftiga snöoväder eller söka efter försvunna personer.