Krisläge på stadsbyggnadskontoret

Lidingö stadshus. Lidingö. stadshus. politik
Skyddsombudet kräver att staden ska rätta till arbetsmiljöproblemen.
Det är krisstämning på Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor.
I en arbetsmiljöanmälan berättas om att personal mår dåligt när politiker lägger sig i arbetet.
Nu kräver skyddsombudet åtgärder.

Det är skyddsombudet på miljö- och stadsbyggnadskontoret som kräver åtgärder enligt arbetsmiljölagen.

I en skrivelse till stadsledningskontoret beskrivs en situation där medarbetare på förvaltningen ”upplever en utbredd stress i form av oro, sömnsvårigheter, huvudvärk, nackspänning, magont och en allmän känsla av otrygghet”.

Svårt att göra ett bra jobb

Detta ska enligt skrivelsen bero på bemötandet från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Huvudsakligen är det chefer som drabbats av ett aggressivt bemötande och hårda påtryckningar. Men då och då även annan personal.

En följd av detta är att kontorets effektivitet minskat, enligt skrivelsen. Medarbetarna menar att kontoret under rådande omständigheter har svårt att ”utföra kontorets arbete på ett rättssäkert sätt gentemot Lidingöborna”.

Flera personer, däribland chefer, har slutat på kontoret. En enhetschef är sjukskriven. Detta tros bero på arbetsmiljösituationen.

– Det är mycket oroande att det är problem i arbetsmiljön. Det är väldigt viktigt att staden åtgärdar arbetsmiljöproblemen snarast. Våra kompetenta tjänstemän är helt avgörande för att staden ska kunna ge bra och rättssäker service till Lidingöborna, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare.

Kräver åtgärder direkt

Skyddsombudet kräver nu av Lidingö stad att gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän tydliggörs så att arbetsmiljölagen följs. Det ska finnas en tidplan för detta. Om inte staden för detta kommer saken att anmälas till Arbetsmiljöverket.

Vi ska se till att det fungerar framöver, så enkelt är det.

Anna-Britta Bergman (M).

Miljö- och samhäll byggnadsnämndens ordförande, Fredrik Vinstock (M), har avböjt att kommentera och hänvisar till partiets gruppledare Anna-Britta Bergman (M) som även är ordförande för kommunfullmäktige.

– Jag har själv inte läst anmälan. Men vi tar den på största allvar. Det är både vårt ansvar och vår målsättning att se till att det ska fungera framöver. Det ska vara en bra arbetsmiljö, både för tjänstemän och politiker.

Förändrad byggpolitik kan spela in

Hon kan dock inte kommentera konflikten på stadsbyggnadskontoret i detalj men tror att förändringen i politiken efter valet kan spela in.

– Vi har ju en förändrad byggpolitik nu och det kan säkert påverka skapa kommunikationsproblem i övergången, säger hon.

Hon är dock tydlig med att situationen ska lösas.

– Vi ska se till att det fungerar framöver, så enkelt är det.

Fakta

Lyssna på Mitt i Lidingö

Prova att lyssna på våra artiklar inlästa av reportern.
Vill du kunna stoppa ner telefonen i fickan och lyssna på flera i artiklar medan du är på språng så funkar det bäst att använda i Podbean-appen. Glöm inte att följa Lyssna på Mitt i Lidingö så får du uppdateringar när vi lägger upp nya inlästa artiklar.