Kristdemokraterna vill ha fler toaletter

KD ser ett behov av offentliga toaletter i Väsby. I februari lämnade KD:s gruppledare Maria Fälth in en motion om att KD vill att tillgången på offentliga toaletter inventeras samt att det görs en plan för installerandet av fler. Förslaget har nu behandlats i kommunstyrelsen som halvt spolar idén. De förslår kommunfullmäktige att säga nej till en plan men ja till en inventering för framtida uppmuntran.