ANNONS

Kristider – då föds färre bebisar i söderort

Simon Stockhaus och Milton Stockhaus från Mälarhöjden
Simon Stockhaus med sonen Milton.
Svagare ekonomi och klimatkris – då föds färre barn i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.
ANNONS

Vi står inför bistrare tider. Det råder inte bara klimatkris, utan enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport bromsar dessutom ekonomin in.

Detta väntas få konsekvenser – inte minst för hur många bebisar som föds.

Färre barn i sämre tider

Vid sämre tider, som sämre ekonomi, går antalet födslar ned, något som har skett även historiskt vid sämre tider, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.

– Det hänger ihop med ekonomin, för att starta en familj krävs att man har ordentliga inkomster och har rätt till föräldraförsäkring.

Redan i dag minskar fruktsamheten i Stockholms län. En kvinna här beräknas föda i snitt 1,66 barn under sitt liv, om fruktsamheten förblir densamma som 2018. År 2010 var fruktsamhetstalet 1,98, enligt SCB.

I Hägersten-Liljeholmen var fruktsamheten ännu lägre. I snitt föder kvinnorna här 1,62 barn under sitt liv. I Älvsjö föder kvinnorna i snitt 1,7 barn.

Om konjunkturen svänger neråt kan bebisarna bli färre.

– Om det händer något med konjunkturen påverkar det ännu mer, säger Gunnar Andersson.


Fruktsamhet per kommun, Stockholms län

Antal barn som kvinnor beräknades föda under sitt liv i snitt, 2009 respektive 2018.

ANNONS

Källa: Statistiska centralbyrån


Bebisar i dag – arbetskraft i morgon

Färre bebisar betyder inte bara fler lediga platser på BB och lugnare på öppna förskolan. Bebisar växer så småningom upp.

Vad får minskad fruktsamhet för följder?

– Om det bara är en lätt nedgång får det inte så stora konsekvenser. Får vi en långvarig lågkonjunktur påverkar det på lång sikt, med färre förvärvsarbetande. Men då krävs stora nedgångar, säger Gunnar Andersson

Går utvecklingen att motverka?

– Det är kanske något man får leva med. Konjunkturer går upp och ned. Om man tittar på det historiskt så har fruktsamheten under upp- och nedgångarna tagit ut varandra, säger Gunnar Andersson.


Antal födda, Stockholms stadsdelar

Antal barn som fötts i Stockholms olika stadsdelar 2010 respektive 2018.

Källa: Stockholms stad


Men Mälarhöjdsborn Simon Stockhaus är inte orolig för sämre tider.

– Vad gäller klimatet är skaffa barn något av det mest omiljövänliga. Men nej, lågkonjunktur och klimatkris påverkar inte vår familjeplanering. Jag tror inte det kommer att drabba oss, säger jag självsäkert.