Nya kriteriet för skolvalet kritiseras

Föräldrar oroas över att syskon kan hamna i olika skolor när syskonförturen tagits bort.
Föräldrar oroas över att syskon kan hamna i olika skolor när syskonförturen tagits bort.
Den som bor närmast skolan har störst rätt att gå där och syskonförturen sätts i andra hand i skolvalet som göras i dag. De nya reglerna upprör föräldrar på Lidingö.
– Lagen är inte svart eller vit, säger pappan Henrik Gloudemans.

I dag, den 10 februari, är sista dagen för att välja grundskola åt sitt barn. Nytt för i år är att Lidingö stad tagit bort syskonförturen som första kriterium om fler barn än det finns platser har sökt till samma skola. I stället gäller närhetsprincipen. Det betyder att den elev som bor närmast oftast får platsen på den valda skolan.

Syskonförturen kommer att användas först om det inte går att särskilja två elever på grund av närhetsprincipen.

– Det drabbar barn som bor i gränsområden nära flera skolor. Det kan ge helt katastrofala och orimliga effekter för en familj om den tvingas ha barn i två eller tre olika skolor, säger Henrik Gloudemans.

”Tryggheten försvinner”

Det försvårar framför allt vid hämtning och lämning, när man måste ta bilen i stället för att gå eller cykla, menar Henrik Gloudemans. Det blir också svårare om familjen behöver hjälp med hämtning och lämning.

– Tryggheten försvinner och familjer splittras. Många familjer kommer dessutom leva i stor ovisshet i många år och möjligheten till planering försvinner helt. Vid skolavslutningar eller andra skolhändelser blir man tvungen att prioritera bland sina barn, säger Henrik Gloudemans.

Han och flera andra föräldrar som engagerat sig i frågan tycker inte att skollagen är tydlig. Han pekar också på att flera andra kommuner är inne i rättsprocesser för att reda ut om syskonförtur kan användas som första kriterium.

Jurist: Syskonförtur får inte gå före

Anna Medin, jurist på Skolverket, menar att syskonförturen inte får gå före närhetsprincipen.

– Om alla elever inte kan erbjudas plats på skolan, då kan man använda kompletterande urvalsprinciper. Men syskonförtur kan aldrig gå före närhetsprincipen. Det som det kan bli en diskussion om är hur man tillämpar närhetsprincipen, säger hon.

Kommunalrådet Hans Barje (M) är ordförande i utbildningsnämnden. Han håller med om att lagen är svårtolkad.

– Utbildningsförvaltningen har tolkat det som att man inte kan ha syskonförtur som förstakriterium. Jag vet att det finns olika ärenden uppe i andra kommuner och om de domar som kommer säger att man får ha syskonförtur, så tar vi tillbaka det.

Hans Barje tror dock att det är väldigt få familjer som kommer att drabbas.

– Det är inte så att vi inte gillar familjer som har syskon. 90–95 procent får sitt förstahandsval.

Han säger att kommunen kommer att följa upp hur det gick efter skolvalet, för att se hur många som drabbats negativt.

– Jag tror att det handlar om oro och jag har full förståelse för det.

 

LÄS MER:

Fakta

Så säger skollagen

Placering vid en skolenhet

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Källa: Skollagen, kapitel 10