ANNONS

Hård kritik mot Arninge-planer

Här är en skiss på hur nya Ica Maxi ska se ut när det står klart om ett par år i Arninge centrum. Planen är enligt vd Lena Boberg att det även ska bli kafé – och på denna skiss har det ritats in en "Starbucks"-logga.
Ica fastigheter vill binda ihop Maxi-butiken och Granngården med ett torg.
Här är en skiss på hur nya resecentrum i Arninge kan komma att se ut.
Här är en skiss på hur nya resecentrum i Arninge kan komma att se ut.
Här är en skiss på hur nya köpcentret Arninge Entré i Arninge centrum kan komma att se ut. 50 000-60 000 kvm handels- och kontorsytor samt restauranger. Park kan det bli på delar av taket, enligt kommunen.
Arninge Entré ska bli ett nytt stort handelskvarter på 60 000 kvadratmeter med .
Planen är att bygga ett 15-våningar högt bostadshus intill handelsplatsen i Arninge.
Planen är att bygga ett 15-våningar högt bostadshus intill handelsplatsen i Arninge.
Ica-handlare Sören Englund ska tillsammans med delägare driva den nya Maxi Ica-butiken
Ica-handlare Sören Englund ska tillsammans med delägare driva den nya Maxi Ica-butiken
Arninge centrum ska växa med fler butiker och knytas ihop med resecentrum och nya bostadsområden. Men Rodamco, som äger Täby centrum men också är en av de största fastighetsägarna, är starkt kritisk mot de aktuella utbyggnadsplanerna.
ANNONS

Täby kommun har stora planer för hur Arninge-Ullna ska utvecklas till en levande stadsdel med handel, bostäder och resecentrum. Först ut är en ny detaljplan för ett område, där Ica fastigheter ska bygga en Ica Maxi-butik.

Rodamco framför hård kritik

Rodamco, som driver Täby Centrum och Mall of Scandinavia och även äger fastigheten där Ica Kvantum i Arninge hyr in sig i dag, har levererat hård kritik mot den nya detaljplanen och tycker att den i sin nuvarande version borde slängas i papperskorgen.

– Vi tycker att planeringen av hela området är väldigt viktigt inte minst ur trafiksynpunkt. Om man gör det bit för bit och inte har helhetsperspektivet så finns en risk att det inte blir så bra både vad det gäller höjder och även trafik. Det ska ju in mycket ny detaljhandel, det är nästan 100 000 m2 som ska in, och det ställer stora krav på trafiklösningen, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic på Unibail-Rodamco.

Rodamoc framför alltså i samrådsyttrandet kritik mot utökad livsmedelshandel, gestaltning, trafikanalys och att utvecklingen av området i stort delas upp i etapper. Handelsjätten har formulerat sig tydligt om Icas storsatsning: ”En utökning av handeln inom planområdet skulle innebära en överexponering och leda till att redan etablerad handel inom såväl Arningeområdet som övriga handelsplatser inom regionen konkurreras ut”.

Finns det någon substans i Rodamcos kritik om att överetablering hotar handeln i hela regionen?

– Jag tycker det är lite stora ord, att byggandet av Ica Maxi skulle hota handeln i hela norrort, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

”Utrymme för en Ica Maxi”

Lena Boberg, vd för Ica fastigheter, avfärdar också konkurrentens åsikt om att utslagning av mataffärer hotar.

– Nej, det tror jag inte. Stockholm växer och med den takt som Stockholm växer behövs det väldigt mycket mer dagligvaruytor. Ica har gjort en affärsmässig bedömning att det finns utrymme för en Ica Maxi.

Lokaltidningen Mitt i Täby har i flera artiklar granskat handeln i Täby kommun. Köpcentret Täby centrum är ett draglok och den stora anledningen till att kommunen lockar stora skaror köpare utifrån.

Är ni rädda för konkurrens till Täby centrum?

– Rädsla handlar det inte om. Det handlar mer om att vi har kunskap om handel och handelsetablering och det har vi bevisat. Och vi är den enskilt största handelsinvesteraren i Stockholm och har investerat 11 miljarder de senaste åren, säger Lars-Åke Tollemark.

Rodamco: Efterfrågan på affärslokaler

Tollemark säger under telefonintervjun att formuleringen ”kan låta värre än vad det är” och ger intryck av att utspelet mest handlar om att få mer inflytande i utvecklingen av Arninge. Han håller fast vid att han tidigare sagt att det finns utrymme för att etablera ett Mall of Scandinavia i Stockholmsområdet varje år de närmaste åren.

– Jag tror att man kan lägga 100 000 m2 i Täby, det tror jag, om man lägger detaljhandel som kompletterar. Det jag menar är big box, typ butiker som i Barkaby eller Kungens kurva. Men jag tror inte att det går med småskalig handel, säger Lars-Åke Tollemark.

Lars-Åke Tollemark menar att Rodamco månar om att Arninge ska ”flyga och bli framgångsrikt långsiktigt”. När Kvantum flyttar ska lokalerna renoveras.

– I dag finns det ju en efterfrågan på lokaler i Arninge och det finns ett antal företag som vill komma in och komma in tidigt. Vi vill gärna hyresgäster kvar, men detta skapar också möjligheter att ta in ett nytt utbud. Antingen hyr vi ut lokalen i sin helhet till en annan dagligvaruaktör eller så delar vi upp den.

Här är en skiss på hur nya köpcentret Arninge Entré i Arninge centrum kan komma att se ut. 50 000-60 000 kvm handels- och kontorsytor samt restauranger. Park kan det bli på delar av taket, enligt kommunen.

Här är en skiss på hur nya köpcentret Arninge Entré i Arninge centrum kan komma att se ut. TK Development har fått markanvisning av kommunen för att bygga 50 000-60 000 kvm handels- och kontorsytor samt restauranger. Park kan det bli på delar av taket, enligt kommunen.

I nästa etapp ska kommunen ta fram en ny detaljplan för området Arninge Entré, där TK development har fått markanvisning 50 000-60 000 kvadratmeter handel- och kontorsytor.

Den ytan är mer än fem gånger så stor som Icas etablering. Hur hårt slår Rodamcos slägga då?

– Det beror på hur det kommer att se ut, svarar Lars-Åke Tollemark.

Lena Boberg på Ica fastigheter uppger att hon inte räds den konkurrens som TK development megasatsning innebär.

– Handel föder handel. Och planen är att tillföra väldigt mycket mer bostäder i Täby och norr om Stockholm. När Stockholm växer behövs det mer handel, säger Lena Boberg.

”Arninge är hett”

Enligt Lars-Åke Tollemark har Rodamco väntat på att Täby kommuns planer för Arninge ska bli tydliga och nu filar Rodamco internt på egna idéer.

– Arninge är väldigt hett och gör man rätt så kommer det bli fantastiskt bra. Man kommer att kunna ta del av ökad tillväxt, säger Lars-Åke Tollemark.


LÄS MER:

Dragloket Täby centrum i topp år efter år

Näringslivschefen: ”Täby centrum är ett stor dragplåster”

Mörby centrum utmanar giganten

Svårt för nya butiker i Näsbypark centrum

Stockholmarna tycker Täby centrum är bäst

Fakta

Så växer Arninge-Ullna

Karta över områden som ska utvecklas i Arninge-Ullna.

Karta över områden som ska utvecklas i Arninge-Ullna.

Täby centrum-Arninge är av länets politiker utpekad som en av åtta regionala stadskärnor som ska göra Storstockholm mer attraktivt. Det förväntas bli en motor för hela nordostregionen och avlasta Stockholm city genom att erbjuda bra handel, service och boende. Därför är det viktigt att också utveckla Arninge-Ullna-området.

* I Arninge-Ullna planeras för 2000 nya bostäder. Det har i rask takt byggts hundratals bostäder och planeras för skola och förskolor. Det blir också idrottshall och fotbollsplan och stranden ska vara mer tillgänglig. Politikerna vill utveckla Ullnabacken till ett sport- och rekreationsområde för bland annat skidor.

* Arninge ska bli ett kollektivtrafiknav i nordöstra Stockholm. Ett resecentrum ska vara klart år 2020-2021. Roslagsbanan ska få en ny station här och busshållplatser ska anläggas intill E18 med en gångbro över motorvägen. Det blir också infartsparkeringar för bil och många cykelparkeringar. Detaljplanen för resecentrum har vunnit laga kraft.

* Arninge handelsplats ska växa. Ica fastigheter har redan fått markanvisning och ny detaljplan är på gång. Här planeras Maxi Ica-butik, andra nya handelsytor och det ska bli ett höghus med lägenheter. Detaljplanen väntas tas upp till politiskt beslut i slutet av 2017. Ica fastigheter hade räknat med invigning hösten 2018, men det är sannolikt för optimistiskt.

* Arninge Entré är nytt stort handelskvarter på 60 000 kvadratmeter. Kommunfullmäktige beslutade 2016 att ge TK Development markanvisning för att bygga shoppingcenter, kontor och bostäder där. Tanken är ett blandat utbud inom livsmedel, sport och fritid, bygg samt restauranger och kafé. På delar av taket ska det anläggas en park, enligt kommunen. Byggstart tidigast 2018 och invigning två år senare.

Källa: Täby kommun