Kritik mot båtcentrum i Vissvass

Tyresös första båtbottentvätt öppnades vid Vissvass 2015. Fredrik Saweståhl invigde.
Tyresös första båtbottentvätt öppnades vid Vissvass 2015. Fredrik Saweståhl invigde.
Alliansen i Tyresö vill göra skapa ett båtcentrum i Vissvass. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, M, hoppas att det kan ge underlag för krogar och butiker i närheten.
Men länsstyrelsen tror att planerna kan skada vattnet i fjärden.

I dag finns två båtklubbar i Vissvass, Trollbäckens respektive Åva båtsällskap. I Åvaviken ligger Spiruddens båtklubb som Alliansen vill flytta till Vissvass.

– Tanken är att samla alla tre vid Vissvass och bygga om bryggan så att det blir fler båtplatser. Då får man ett helt annat underlag och kan utöka servicen för båtlivet, säger Fredrik Saweståhl.

Den 18 maj klubbade kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Tyresö. Den sträcker sig fram till år 2035 och slår fast att Vissvass ska utvecklas till en ”viktig plats för båtlivet i Tyresö”.

– Vi vill samla båtlivet på en plats och inte ha båtarna i Kalvfjärden. Det är olämpligt med en båtklubb längst in i Åvaviken. Och för båtuppläggning finns det utrymme. Många har hört av sig och undrat varför det inte finns en allmän ramp där man kan ta upp och lägga i sin båt utan att vara medlem i båtklubb.

Har ni stämt av med Spiruddens båtklubb om de vill flytta?

– Vi har haft nära kontakter med den största båtklubben i området, Trollbäckens båtsällskap. De är väldigt positiva. Spiruddens bk i Åvaviken vet vi inte vad de tycker. Men det är nog bättre för dem eftersom man snabbare kommer ut på fjärden från Vissvass.

Alllansen skriver i ett pressmeddelande att ett båtcentrum ”öppnar upp för andra kommersiella möjligheter, utöver det som är båtrelaterat”.

– Det kan finnas underlag för restauranger och lättare butiksservice, säger Fredrik Saweståhl. Det vore kul och bra om vi fick till det.

Blir det då inte svårt att skydda i kulturmiljön Vissvass?

– Ja, men det är inte i Vissvass by utan en bit därifrån. Båtklubbarna finns redan där. Vi vill bara göra det möjligt för fler att ha båt samtidigt.

Vissvass är ett område som har anor sedan 1400-talet. I översiktsplanen slås det fast att kommunen ska skydda den unika miljön samtidigt som ambitionen är att ”utveckla allmänhetens tillgång till strandzonen och båtlivet”.

Ruth Müller, som är deltidsboende i Vissvass och tidigare stridit mot båtbottentvätten och båtbryggorna där, tror inte att de målen går att förena.

– De här planerna kommer att påverka Vissvass by och den lilla Vissvassvägen blir helt igenproppad. Fredrik Saweståhl vet inte vad han pratar om, säger hon.

Fredrik Saweståhls svarar att vägen i så fall får anpassas.

– Och vi förbättrar ju för miljön genom att hålla båtarna borta från Kalvfjärden.

Men på länsstyrelsen är man inte helt övertygad om att ett båtcentrum är bra för miljön. De skriver i en kommentar till översiktsplanen att båtcentrumet troligen innebär ökade utsläpp av näringsämnen och gifter i den känsliga Vissvassfjärden och att det vore bättre med småbåtshamnar där vattenomsättningen är större, till exempel i Erstaviken.