ANNONS

Kritik mot byggplaner vid Melonparken

Maria Edström (med hunden Sigge) är emot byggplanerna i skogsbacken vid Melonparken.
Maria Edström (med hunden Sigge) är emot byggplanerna i skogsbacken vid Melonparken.
Barnens favoritlekställe och pulkabacke försvinner samtidigt som ett populärt grönområde naggas ytterligare i kanten. Stadens planer på att bygga bostäder vid Melonparken i Hässelby gård väcker starka reaktioner.
- Det räcker nu. Några gröna plättar måste få finnas kvar, säger Maria Edström, boende i området.
ANNONS

Som Mitt i västerort tidigare rapporterat vill Svenska bostäder bygga tre så kallade Stockholmshus, sex till sju våningar höga, med totalt 86 lägenheter i den lilla skogsbacken mellan Friherregatan och Melonparken.

Planerna väcker känslor bland boende i området.

– Nä, är det sant? utbrister Maria Edström, som är ute och rastar hunden Sigge när Mitt i berättar om byggplanerna.

Hon har bott länge i området och konstaterar att det byggts väldigt mycket på sistone.

– Jag tycker att det förtätats tillräckligt här i Hässelby.

Helena Jamal. barnskötare på förskolan Måbär, berättar att barnen gillar att leka i skogsbacken där nya bostadshus planeras. Foto: Anders Göransson

Mitt emot den tilltänkta byggplatsen ligger förskolan Måbär med sex barnavdelningar. Den skogsdunge som nu är aktuell för exploatering används idag av förskolebarnen för lek, tipspromenader, pulkåkning och annat, berättar barnskötaren Helena Jamal. 

– Barnen leker mest där, särskilt på vintern. Det vore synd om de bygger på den platsen, säger hon.

ANNONS

Jan Löf tycker att Melonparken är värd att bevara som den är. Foto: Anders Göransson

 

Jan Löf, 90 år, tar en promenad i området medan frugan är hos frissan. Han tycker att det borde finnas bättre platser att bygga på.

– Jag förstår att det fattas bostäder. Men jag tycker att de här grönområdena är så värdefulla att man inte ska inkräkta på dem.

Marianne Thor bor på Friherregatan och de nya husen kommer att hamna mellan hennes hus och Melonparken.

– De kommer inte att förstöra min utsikt, den är åt andra hållet. Men jag tycker det byggs för tätt, vi behöver grönområden också.

Här vill staden bygga bostäder. Det vill inte Marianne Thor, här med hunden Jenny. Foto: Anders Göransson

 

Även stadens trafikkontor har haft kritiska synpunkter på exploateringen. Man anser att ”ekologiska värden och den breda passagen genom parken delvis går förlorad”.

Att döma av reaktionerna på sociala medier är många Hässelbybor negativt inställda till byggplanerna.

Men det finns även andra röster, mer positiva till förtätning.

”Bra att det byggs nära kommunikationer och att befintliga bostadsområden förtätas för att spara naturområden (Det försvinner mycket mer natur om vi sprider ut oss över större yta. Folk får då längre transporter till jobb, skola och handel mm.)” skriver en person i en lokal Facebook-grupp.

Exploateringskontorets bedömning är att projektet kan ”ge ett välbehövlig tillskott av bostäder i ett bra kommunikationsläge, samtidigt som det kan öka både trivseln och säkerheten i området”.

Byggprojektet vid Melonparken är ännu in ett relativt tidigt skede. Beslut om markanvisning tas av exploateringsnämnden den 15 november. En ny detaljplan måste tas fram för området. Svenska bostäder räknar med att byggstart kan ske tidigast 2020 och att inflyttning då är möjlig till 2022.