ANNONS

VB sågar nya detaljplanen för Väsby Entré

Roland Storm (VB) riktar skarp kritik mot den senaste detaljplanen för Väsby Entré.
Roland Storm (VB) riktar skarp kritik mot den senaste detaljplanen för Väsby Entré.
Väsbys Bästa riktar skarp kritik mot den senaste detaljplanen för Väsby Entré. Nu vill partiet trycka på pausknappen.
– Detaljplanen, som den ser ut i dag, måste omarbetas, den innehåller väldigt många risker och osäkerheter som behöver utredas ordentligt, säger gruppledaren Roland Storm (VB).
ANNONS

Samrådstiden för den andra detaljplanen i Väsby Entré är över. Allmänintresset har varit stort – mer än 500 personer kom till de öppna hus som arrangerades mellan 25 oktober och 6 december, enligt kommunens hemsida.

Nu har Väsbys Bästa lämnat in ett kritiskt samrådsyttrande. Gruppledaren Roland Storm berättar att partiet är tveksamma till det mesta i planen.

– Men om jag vänder på det: Vi är positiva till att man bygger broar och en bussterminal, säger Roland Storm.

Efterlyser väderskyddade broar

Däremot sågar han och partiet arkitekten Zaha Hadids planförslag med en öppen broförbindelse mellan östra Runby och Centralvägen.

– Vi kan inte ha öppna, blåsiga broar som behöver vinterunderhållas. Vi vill ha inglasade, väderskyddade broar. Det gäller även bussterminalen, säger Roland Storm.

I skrivelsen ifrågasätter partiet även om området, rent geotekniskt, är det bästa att bygga på. Därtill anser man att bygget är för dyrt och för stort. Partiet vill slopa flera inplanerade bostäder i den norra delen för att på så sätt bevara Runby hage.

– Vi tycker att det är synd att ta bort bostadsnära grönområden och parker, vi har så få i de centrala delarna av Väsby, säger Roland Storm.

”Måste omarbetas”

Även den ideella föreningen Svenska byggnadsvårdsföreningen är kritiska till detaljplanen. I ett yttrande skriver de att kulturhistoriska värden riskerar förvanskas eller raderas om planförslaget genomförs. Föreningen anser att detaljplanen bör omarbetas.

– Jag tycker att de har helt rätt. I ett modernt samhälle måste även historien få plats, säger Roland Storm.

ANNONS

Nu vill partiet trycka på pausknappen för detaljplanen.

– Detaljplanen, som den ser ut i dag, måste omarbetas, den innehåller väldigt många risker och osäkerheter som behöver utredas ordentligt. Det måste till en nedskalad version, anpassad efter Väsbybornas behov och önskemål. Sen får vi se hur den ser ut och hur vi ställer oss till den.

Väsby Entré. Illustration: Zaha Hadid Architects

Väsbys Bästas gruppledare Roland Storm.

Väsbys Bästas gruppledare Roland Storm. Foto: Victor P. Munther