Kritik efter larm från pressad socialtjänst

Tidsbrist på socialtjänsten gör att barn och unga riskerar att hamna i kläm. Socionomerna har därför anmält sig själva.
Tidsbrist på socialtjänsten gör att barn och unga riskerar att hamna i kläm. Socionomerna har därför anmält sig själva.
Socialtjänsten i Upplands Bro har personalbrist och har Lex Sarah-anmält sig självt.

Oppositionen kritiserar den borgerliga majoriteten för att inte informera om krisläget i tid.

I mitten av oktober slog socionomerna på socialtjänstens enhet för barn och unga larm om för hög arbetsbelastning. I en skrivelse till socialchefen och ansvariga politiker i socialnämnden beskriver de en ohållbar situation. I en rad punkter beskrivs bristerna.

Bland annat ska ärenden ha blivit liggande eftersom ingen hinner utreda dem. Familjer tvingas vänta längre än tidsgränsen på fyra månader på utredningar.

Dessutom ska barn och ungdomar ha placerats i hem som inte kontrollerats eftersom familjehemssekreterare inte hinner med det.

Socionomerna anser att bristerna är så allvarliga att de har Lex Sarah-anmält sig själva eftersom de på grund av tidsbrist bryter mot socialtjänstlagen.

Kort efter att skrivelsen blev känd hölls två krismöten på kommunen. Kerstin Ahlin (S), socialnämndens andra vice ordförande, är kritisk till hur den borgerliga majoriteten hanterat situationen. Framförallt menar hon att bristen på information varit stor.

– Ordförande i socialnämnden Tina Teljstedt informerade mig ett dygn efter att hon själv fått veta. När jag poängterade för henne att det var sent hänvisade hon till att jag kunde ha läst pressmeddelandet på kommunens hemsida.

Men Tina Teljstedt (KD) tillbakavisar kritiken och menar att hon gick ut med det hon visste så snabbt som möjligt.

– Jag kan inte informera innan jag har läget klart för mig. Jag fick skrivelsen samtidigt som Kerstin Ahlin. Resten av nämnden fick den därefter per mejl. Jag förstår inte hennes kritik.

Däremot är de överens om att nämnden nu gör vad som krävs för att komma till rätta med problemen. En extra socialsekreterare har satts in och ytterligare personalförstärkningar är på gång. Dessutom ska en utomstående utredare titta på problemen.

– Vi måste gå till botten med det här och reda ut allt helt och hållet, säger Tina Teljstedt.