ANNONS

Hersi-rapport klar: ”Bekräftar det vi sett”

Awad Hersi
Awad Hersi
Kritik mot Spånga-Tenstas före detta nämndordförande Awad Hersi framförs i den externa granskningen som nu är färdig.
ANNONS

I september publicerade Mitt i en stor granskning där allvarlig kritik riktades mot Awad Hersi (MP), före detta ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Enligt Mitt i:s källor ska Awad Hersi ha strukit delar av tjänsteutlåtanden– speciellt stycken som inte var stödde den politik han ville driva. Han ska också ha utsatt tjänstemän för påtryckningar i ärenden som handlar om försörjningsstöd för enskilda invånare i stadsdelen.

Flera berättade också att för mycket politisk inblandning från hans sida gjorde att de tillslut valde att lämna sina tjänster.

Till en början tog Hersi till sig av kritiken, men hävdade senare att det var en smutskastningskampanj mot honom.

Efter flera avgångskrav bland annat från det egna partiet och ledande Stockholmspolitiker avgick han i oktober och lämnade alla sina politiska uppdrag.

Ole Jörgen Persson (M) krävde en extern utredning av Awad Hersis agerande.

Revisionsfirman EY, som utfört granskningen har nu presenterat den. De har intervjuat 18 nuvarande anställda på förvaltningen och fyra före detta anställda, men inte  begärt ut mejl eller sms-konversationer från berörda parter. De har bara valt att intervjua dem som valt att lämna sina tjänster under 2016, trots att Hersi styrt stadsdelen sedan början av 2015.

I granskningen framkommer att tjänstemän upplevt för mycket politisk inblandning från Hersi. Bland annat har en tidigare chef vid upprepade gånger blivit kontaktad av före detta ordföranden i specifika ärenden avseende framför allt beslut om försörjningsstöd. Awad Hersi ska också vid flera tillfällen ha kommit med förfrågningar om vilka grunder som förvaltningen har fattat vissa beslut på, enligt granskningen. Vid intervjun med den för detta anställde har det framkommit att Hersi vid flera tillfällen framförde sina egna åsikter kring fattade beslut, var missnöjd, och ifrågasatte om förvaltningen fattat korrekta beslut.

Nuvarande anställda berättar att de initialt upplevt att Awad Hersi velat styra och påverka processen mer än vad som ansetts lämpligt. De berättar också att det med tiden blivit bättre efter att förvaltningen arbetat med utbildningar för att tydliggöra rollerna mellan tjänstemän och politiker.

ANNONS

Ingen av handläggarna som nu är anställda på förvaltningen, och som har intervjuats av EY, har uppgett att de blivit kontaktade av Hersi. Några beskriver Hersi som en engagerad politiker som brinner för fler olika frågor.

Samtliga före detta anställda i rapporten uppger att de anser att att Hersi har varit ”långt ner i detaljstyrningen”. De menar också att han ifrågasatt tjänstemännens bedömningar i tjänsteutlåtanden ”i en utsträckning som ingen av de intervjuade personerna kände igen sedan tidigare”. De intervjuade har flera års erfarenhet av kommunal verksamhet.

Handläggare har också berättat att de uppmanats att ändra i sakfrågor efter kommentarer från före detta ordförande, enligt granskningen.

– Granskningen bekräftar det vi sett tidigare, att den före detta ordföranden har gått långt utöver vad politiken ska göra i förvaltningens arbete, att han ifrågasatt sakförhållanden och önskat att man ändrar i beslut. Det är inte förenligt med det politiska uppdraget, säger Sus Andesson (MP), tillträdande ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Det är allvarligt det som kommit fram om gränsdragning mellan politik och tjänstemän att de vattentäta skott som borde finnas mellan dem inte funnits i nödvändig utsträckning. Det är inte omöjligt att det hade kunnat komma fram mer. Det var oklokt att inte begära ut och granska eventuella mejl från före detta ordförande till förvaltningen eller tjänstemän, säger Ole Jörgen Persson (M).

Awad Hersi själv uppger i granskningen att han deltagit i processen om tjänsteutlåtande men att det är en del av den demokratiska processen. Han uppger också att han ”ofta har blivit kontaktad av medborgare som har ställt frågor om individärenden.” Han ska då ha uppmanat dem att skriva till förvaltningen eller gå till medborgarkontoret. Om de återkommit flera gånger har han ”kontaktat förvaltningen direkt i syfte att underlätta för individen” Men att detta bara framförts till stadsdelsdirektör och chefer.

I granskningen framförs det också kritik mot förvaltningsledningen. Tidigare anställda menar att förvaltningsledningen borde ha vidtagit mer kraftfulla åtgärder när före detta ordföranden blandat sig i tjänstemännens arbete för mycket.

– Det stämmer med vår bild att det initialt varit otydligt i rollerna mellan tjänstemän och förtroendevalda. Därför har vi arbetat med att förtydliga samspelet mellan politiker och tjänstemän. De som valde att sluta hann tyvärr aldrig uppleva den förbättringen, säger Spånga-Tenstas stadsdelsdirektör Christina Heglert.

Nuvarande förvaltningsledning uppger i granskningen att inga förslag har ändrats med anledning av påtryckningar från Awad Hersi.

EY har i samverkan med förvaltningen kommit fram till vilka tidigare anställda som man ska kontakta för intervju.

Är det då en oberoende granskning?

– Vi har i samverkan med EY gjort ett urval, säger Christina Heglert.

Varför har bara fyra före detta anställda intervjuats?

– Vi har följt EY:s rekommendationer.

Mitt i söker Hersi och ansvarig på EY.

Läs mer: Kaos i stadsdelsnämnden

Läs mer: Wanngård (S): Hersi bör avgå.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Tensta Rinkeby direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.