Kritik för brister i Botkyrkaskola

Tullinge Eleverna på Parkhemsskolan saknar tillgång till studie- och yrkesvägledare, något som alla elever ska ha.

Därför får Botkyrka kommun en anmärkning från Skolinspektionen som granskat skolan.

Dessutom finns det enligt Skolinspektionen mindre brister i hur skolan hanterar åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.