Kritik för dåligt utredd mobbing

Hagsätra Barn- och elevombudet, Beo, kritiserar Stockholms stad för att ha brustit i sin skyldighet att anmäla, utreda och åtgärda kränkningar som en elev på en skola utsatts för.

Eleven har utstått bland annat hot, slag och elaka kommentarer från andra elever i över ett års tid.

Skolan har delvis låtit bli att utreda på grund av önskemål från en förälder. Men utredningsskyldigheten kvarstår oavsett vad anhöriga säger, påpekar Beo, och kräver nu att kommunen vidtar åtgärder för att rutinerna ska fungera bättre.