Kritik för sen journalföring

Sollentuna Kommunen har fått kritik från Justitieombudsmannen (JO) för bristande journalföring i ett ärende om LSS-insatser.

Bland annat tar JO fasta på att brev från en brukare journalfördes med fem månaders eftersläpning.