Kritik gällde inte skola utan huvudkontor

RÄTTELsE Förra veckan skrev vi att Internationella Engelska skolan kritiseras av Arbetsmiljöverket för dålig bedömning av eventuella risker och ohälsa som kan drabba personalen. Det är inte skolan som anses ha för dåliga rutiner, utan bristerna finns på skolans huvudkontor i Täby.

– Vi kommer att säkerställa att vår dokumentationsprocess inom detta område förbättras, säger verksamhetschef Håkan Åstrand.

Vi beklagar felet.