Kritik mot glasvägg på Sergels torg

Sergels torg
Om förslaget skulle gå igenom skulle endast trappan öppen på natten.
Kulturförvaltningen är negativ till remissen om att bygga om Sergels torg.
– En glasvägg skulle göra att det är endast är trappan som kommer vara öppen utan tak, säger Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie.

Det finns nu ett nytt remissvar angående en trafik- och gatumiljöplan för City.

I remissen presenterar ett förslag om att Sergels torg skulle bli mer tryggt om de delar som ligger under tak vid torget byggdes in på samma sätt som vid Sergelgången, alltså en inglasning.

Enligt remissen är Sergels torg förknippad med brottslighet och narkotikahandel och detta gör att torget inte nyttjas som det skulle kunna göra om det var en mer trygg och lugnare plats.

Under 60 och 70 talet byggdes andra liknande platser under tak, men på grund av brottslighet har dessa platser omvandlats till inomhusmiljöer som kan stängas nattetid.

Exempel på sådana platser är till exempel platsen under korsningen Sveavägen/ Kungsgatan, platsen under korsningen Fleminggatan/ S:t Eriksgatan och Tysta Mariagången.

Ska minska kriminaliteten

Enligt remissen visar forskning att kriminalitet och otrygghet kan minskas på grund av denna åtgärd.

Men Kulturförvaltningen anser att idén om en inglasning är problematiskt då det skulle vara negativt för de kulturhistoriska värdena. Förvaltningen ser allvarligt på problemen med otrygghet och kriminalitet men menar att ett sånt här beslut måste ta hänsyn till platsens andra kvaliteter och kulturhistoriska värden.

–  Förutom att arkitekturen skulle påverka upplevelsen så blir det en stor förändring av platsen idé och bakgrund, det ska vara en mötesplats och kunna rymma mycket folk vid vissa evenemang och möten. En glasvägg skulle göra att det endast är trappan som kommer vara öppen utan tak, säger Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie.