Min lokala hjälte

Skarp kritik mot hanteringen av ensamkommande

Kritik mot hanteringen av ensamkommande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Kritik mot hanteringen av ensamkommande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Nu kommer skarp kritik från stadens revisorer mot bristande hantering av ensamkommande barns boendesituation, rapporterar svt. Skarpnäcks stadsdelsnämnd är en av de nämnder som får kritik.

Revisorerna har granskat Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Södermalm, för att se hur hanteringen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har hanterats efter att staden tog emot många under 2015 och början av 2016.

I granskningens slutrapport framkommer att majoriteten av de ensamkommande barnen inte besökts av stadsdelsnämnden under de två första veckorna efter anvisning till boende och inte heller fortsättningsvis får några regelbundna besök. Stadsdelsnämnderna har inte en tillräcklig uppföljning varken vad gäller boendenas kvalitet eller de ekonomiska konsekvenserna.

Granskningen visar också att nämnderna inte har utfört någon aktiv avtalsuppföljning och seriositetskontroll av utförare. Vidare saknas från överförmyndarnämnden tillräcklig lämplighetsprövning av gode män. Tillsynen av gode män bör också förbättras.

Ewa Larsson (mp) ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd menar att kritiken inte kommer som någon överraskning.

– Vi slog larm i höstas eftersom vi själva såg att vi inte hade någon möjlighet att hinna med besök och uppföljningar, det var en tuff situation, säger Ewa Larsson.

Nu har man lyckats vända skutan säger hon.

– Vi fick ökad bemanning i höstas med fler socialsekreterare och dessutom får vi nu färre placeringar, det utrymmet i tid som blir tack vare de förändringarna, använder vi nu till att beta av de uppföljningar som vi inte har hunnit med. Kapaciteten finns nu och alla placeringar kommer att följas upp.

Kritik riktades även mot bristande kontroll när det gäller boendenas kvalitet, vad har du för kommentar till det?

 – Så dåligt har det inte varit. Det är verkligen inte så att vi bara placerar ut barn utan att veta någonting. Och i nuläget ser jag positivt på situationen, försämras läget och vi inte klarar av vårt uppdrag slår vi larm igen.