Kritik mot modulhus i Mellanbergsparken

Den öppna grönytan mellan förskolan och utegymmet kan bebyggas med 60 lägenheter.
Den öppna grönytan mellan förskolan och utegymmet kan bebyggas med 60 lägenheter.
En av de två fastigheter som planeras i Mellanbergsparken.
En av de två fastigheter som planeras i Mellanbergsparken.
Staden går vidare med planerna på modulhus för nyanlända i Mellanbergsparken.
Men att bygga i parken är kontroversiellt.
– Vi har föreslagit andra platser i närheten, men vi har inte fått några kommentarer från staden, säger grannen Barbro Lantz.

Det handlar om grönområdet vid Mellanberget intill Personnevägen. Här planerar nu staden att bygga två huskroppar med omkring 60 lägenheter för nyanlända familjer som fått uppehållstillstånd.

I september gjordes markundersökningar och nu har man gått vidare med en bygglovsansökan, som stadsbyggnadskontoret ska besluta om i december. Den 29 november hålls ett informationsmöte i medborgarhuset på Hägerstensåsen.

Ett av två modulhus som kan byggas i Mellanbergsparken vid Personnevägen

Men  grannar i närheten är kritiska till att man bygger igen den gröna lungan.

– Det här området används ofta av förskolorna intill. Hit kommer även barnen från Västertorpsskolan och Hägerstensåsens skola, och idrottsföreningar och kör fysträning, säger Barbro Lantz, aktiv i en bostadsrättsförening på andra sidan Personnevägen.

Hon betonar att bostadsrättsföreningen inte har något emot flyktingfamiljer som grannar.

– Nej, då hade vi inte pekat ut två andra platser på samma gata. Det ena platsen som vi föreslår är ett oanvänt område längre norrut på Personnevägen, mellan golfbanan och fotbollsplanen. Det andra är en yta mot Avgiftsvägen, säger Barbro Lantz.

– Vi har lämnat de här förslagen, men inte fått några kommentarer på det, säger hon.

Hur kommer det sig att Mellanbergsparken valts ut som tänkbar plats?

– Vi letar platser för att bygga modulhus i hela staden och även Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har fått frågan. Men det är Stockholmshem som ska uppföra bostäderna och som gjort bedömningen att gå vidare och söka bygglov, säger Anna Mölgård, stadens samorordnare för bostäder för nyanlända.

Även parkeringsplatsen bakom Coop i Örnsberg har pekats ut som tänkbar plats för omkring 30 lägenheter. Men där har man ännu inte sökt bygglov.

Är platsen avskriven?

– Nej, men analysen av markundersökningen är inte klar. Tunnelbanan går ju där under, vilket man måste ta extra hänsyn till, säger Anna Mölgård.

Byggloven för modulbostäder är tillfälliga och söks för fem år, de kan sedan förlängas i max tio år till.