Kritik mot äldreomsorg

Spånga-Tensta Revisionskontoret i Stockholm tycker inte att Spånga-Tensta gör rätt vid hanteringen av avgifter i äldreomsorgen.

Kontoret har gjort ett 20-tal stickprover. Det visade sig att bedömningarna för de insatser som gjorts saknade uppgifter om de äldres boendekostnader och inkomster.

Nu föreslår revisionskontoret att man snabbt rättar till problemet och att ett bättre samarbete med dem som utför vårdinsatserna måste till.